Delegationen för studiestödsärenden 2021-2024

OKM026:00/2021 Organ

Opintotukilain 45 §:n mukaan opetusministeriössä on valtioneuvoston asettama opintotukiasiain neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja opintotuen kehittämistä ja toteuttamista koskevissa asioissa. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM026:00/2021

Ärendenummer VN/3721/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.5.2021 – 30.4.2024

Datum för tillsättande 22.4.2021

Typ av organ Delegation

Sammandrag

Opintotukilain 45 §:n mukaan opetusministeriössä on valtioneuvoston asettama opintotukiasiain neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja opintotuen kehittämistä ja toteuttamista koskevissa asioissa. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.