Opintotukiasiain neuvottelukunta 2021-2024

OKM026:00/2021 Toimielin

Opintotukilain 45 §:n mukaan opetusministeriössä on valtioneuvoston asettama opintotukiasiain neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja opintotuen kehittämistä ja toteuttamista koskevissa asioissa. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM026:00/2021

Asianumerot VN/3721/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.5.2021 – 30.4.2024

Asettamispäivä 22.4.2021

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Tiivistelmä

Opintotukilain 45 §:n mukaan opetusministeriössä on valtioneuvoston asettama opintotukiasiain neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja opintotuen kehittämistä ja toteuttamista koskevissa asioissa. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.