Taiteen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanke

Prosenttiperiaatteen laajentaminen yhteistyössä sosiaali- ja terveyshuollon kanssa taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi

OKM023:00/2016 Projekt

Asiantuntijatyöryhmän tehtävä on ohjata prosenttiperiaatteen laajentamista koskevan toimenpiteen toteutusta ja tehdä ehdotus prosenttitaiteen mukaisten uusien toimintamallien vakiinnuttamiseksi sekä taiteen ja kulttuurin
hyvinvointivaikutusten edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM023:00/2016

Ärendenummer 61/040/2015

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.2.2016 – 31.12.2018

Datum för tillsättande 27.1.2016

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Osaaminen ja koulutus

spetsprojekt Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta

åtgärder Laajennetaan prosenttitaiteen periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi

Mål och resultat

Ministerien suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa - mukaan lukien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sammandrag

Asiantuntijatyöryhmän tehtävä on ohjata prosenttiperiaatteen laajentamista koskevan toimenpiteen toteutusta ja tehdä ehdotus prosenttitaiteen mukaisten uusien toimintamallien vakiinnuttamiseksi sekä taiteen ja kulttuurin
hyvinvointivaikutusten edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Utgångspunkter

Pääministeri Juha Sipilän strategisen hallitusohjelman Osaamisen ja koulutuksen
kokonaisuuteen liittyvän kärkihankkeen 4 tavoitteena on parantaa taiteen ja
kulttuurin saavutettavuutta. Hallitusohjelman mukaan kulttuurin hyvinvointimahdollisuudet pitäisi tunnistaa aiempaa paremmin. Kärkihankkeen
tavoitteena on laajentaa prosenttitaiteen periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja
terveydenhuollon kanssa taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi. Hankkeen
toteutuksessa sovelletaan kokeilukulttuuria.

Ytterligare uppgifter