Arbetsgrupp som behandlar befolkningsutvecklingens utmaningar inom ordnandet av grundläggande utbildning

OKM013:00/2024 Projekt

Työryhmän tehtävänä on valmistella esitys, miten väestönkehityksen nykyisiin ja tuleviin haasteisiin vastataan perusopetuksen järjestämisessä. Työryhmän tulee valmistella strateginen näkemys perusopetuksen järjestämiseen liittyvästä kehittämisestä, jolla vahvistetaan lapsen oikeuksien toteutumista, vaikka perusopetusikäisten määrä vähenee.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM013:00/2024

Ärendenummer VN/2284/2024

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.3.2024 – 31.12.2025

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Aili Tervonen, Asiantuntija
tel. +358 295 330 216
[email protected]

Mål och resultat

Työryhmän tehtävänä on

1. Laatia hallitusohjelman kirjausten pohjalta strateginen näkemys perusopetuksen järjestämiseen liittyvän kehittämisen suunnasta lapsen oikeuksien toteutumisen vahvistamiseksi. Työryhmä valmistelee ehdotuksen opetuksen järjestäjien keskinäisen yhteistyön vahvistamisesta, koulutuksen saavutettavuuden varmistamisesta, perusopetuksen järjestämiseen liittyvistä kriteereistä, perusopetuksen laatukriteereiden uudistamisesta, tarvittavan tietopohjan kehittämisestä sekä muista tarpeellisista uudistuksista.

2. Valmistella esitys koulutusjärjestelmän, lainsäädännön sekä rahoituksen kehittämiseksi vastaa-maan väestökehityksen aiheuttamiin haasteisiin.

3. Laatia hallitusohjelman mukaisesti arvio etäopetuksen hyödyntämisen mahdollisuuksista perus-opetuksessa tarkkarajaisesti säädettynä esimerkiksi valinnaisten kielten opetuksessa sekä muista innovatiivisista tavoista järjestää perusopetusta ottaen huomioon lapsen oikeudet ja edun ensisijaisuus.

Sammandrag

Työryhmän tehtävänä on valmistella esitys, miten väestönkehityksen nykyisiin ja tuleviin haasteisiin vastataan perusopetuksen järjestämisessä. Työryhmän tulee valmistella strateginen näkemys perusopetuksen järjestämiseen liittyvästä kehittämisestä, jolla vahvistetaan lapsen oikeuksien toteutumista, vaikka perusopetusikäisten määrä vähenee.

Utgångspunkter

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa todetaan Suomen kuntien olevan murroksessa, jossa väestökehitys, taloustilanne, eriytyminen ja monet muut ilmiöt edellyttävät kuntien uudistumista ja uudistamista. Kuntien olosuhteet, väestötiheys, talous ja elinkeinorakenne vaihtelevat merkittävästi ympäri maata. On tärkeää, että koko Suomi pysyy elinvoimaisena ja kuntien ja kaupunkien rooli kasvun mahdollistajana tunnistetaan. Jokaisen kunnan on pystyttävä tarjoamaan perustuslain mukaisesti peruspalvelut erityisesti sivistyspalveluissa. Hallitusohjelman mukaisesti hallitus vahvistaa kaikkien lasten sivistyksellisten perusoikeuksien yhdenvertaista toteutumista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt asettaa työryhmän valmistelemaan hallitusohjelmakirjausten pohjalta esityksen väestökehityksen haasteisiin vastaamiseksi perusopetuksen järjestämisessä.