Väestökehityksen haasteita perusopetuksen järjestämisessä käsittelevä työryhmä

OKM013:00/2024 Kehittäminen

Työryhmän tehtävänä on valmistella esitys, miten väestönkehityksen nykyisiin ja tuleviin haasteisiin vastataan perusopetuksen järjestämisessä. Työryhmän tulee valmistella strateginen näkemys perusopetuksen järjestämiseen liittyvästä kehittämisestä, jolla vahvistetaan lapsen oikeuksien toteutumista, vaikka perusopetusikäisten määrä vähenee.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM013:00/2024

Asianumerot VN/2284/2024

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.3.2024 – 31.12.2025

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Aili Tervonen, Asiantuntija
puh. +358 295 330 216
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on

1. Laatia hallitusohjelman kirjausten pohjalta strateginen näkemys perusopetuksen järjestämiseen liittyvän kehittämisen suunnasta lapsen oikeuksien toteutumisen vahvistamiseksi. Työryhmä valmistelee ehdotuksen opetuksen järjestäjien keskinäisen yhteistyön vahvistamisesta, koulutuksen saavutettavuuden varmistamisesta, perusopetuksen järjestämiseen liittyvistä kriteereistä, perusopetuksen laatukriteereiden uudistamisesta, tarvittavan tietopohjan kehittämisestä sekä muista tarpeellisista uudistuksista.

2. Valmistella esitys koulutusjärjestelmän, lainsäädännön sekä rahoituksen kehittämiseksi vastaa-maan väestökehityksen aiheuttamiin haasteisiin.

3. Laatia hallitusohjelman mukaisesti arvio etäopetuksen hyödyntämisen mahdollisuuksista perus-opetuksessa tarkkarajaisesti säädettynä esimerkiksi valinnaisten kielten opetuksessa sekä muista innovatiivisista tavoista järjestää perusopetusta ottaen huomioon lapsen oikeudet ja edun ensisijaisuus.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on valmistella esitys, miten väestönkehityksen nykyisiin ja tuleviin haasteisiin vastataan perusopetuksen järjestämisessä. Työryhmän tulee valmistella strateginen näkemys perusopetuksen järjestämiseen liittyvästä kehittämisestä, jolla vahvistetaan lapsen oikeuksien toteutumista, vaikka perusopetusikäisten määrä vähenee.

Lähtökohdat

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa todetaan Suomen kuntien olevan murroksessa, jossa väestökehitys, taloustilanne, eriytyminen ja monet muut ilmiöt edellyttävät kuntien uudistumista ja uudistamista. Kuntien olosuhteet, väestötiheys, talous ja elinkeinorakenne vaihtelevat merkittävästi ympäri maata. On tärkeää, että koko Suomi pysyy elinvoimaisena ja kuntien ja kaupunkien rooli kasvun mahdollistajana tunnistetaan. Jokaisen kunnan on pystyttävä tarjoamaan perustuslain mukaisesti peruspalvelut erityisesti sivistyspalveluissa. Hallitusohjelman mukaisesti hallitus vahvistaa kaikkien lasten sivistyksellisten perusoikeuksien yhdenvertaista toteutumista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt asettaa työryhmän valmistelemaan hallitusohjelmakirjausten pohjalta esityksen väestökehityksen haasteisiin vastaamiseksi perusopetuksen järjestämisessä.