Opettajankoulutusfoorumi

OKM009:00/2023 Kehittäminen

Opettajankoulutusta kehitetään ja opettajien osaamista vahvistetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa Opettajankoulutusfoorumissa. Foorumissa ovat mukana kaikki opettajankoulutusta tarjoavat korkeakoulut ja relevantit sidosryhmät.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM009:00/2023

Asianumerot VN/30241/2022

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 28.2.2019 – 31.12.2023

Asettamispäivä

Tiivistelmä

Opettajankoulutusta kehitetään ja opettajien osaamista vahvistetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa Opettajankoulutusfoorumissa. Foorumissa ovat mukana kaikki opettajankoulutusta tarjoavat korkeakoulut ja relevantit sidosryhmät.

Lähtökohdat

Opettajankoulutusfoorumi uudistaa opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta. Opettajankoulutusfoorumin vuonna 2016 laatima ja vuonna 2022 uudistama Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma linjaa tavoitteet ja toimenpiteet, joilla opettajankoulutus säilyy vahvana, vetovoimaisena ja kansainvälisesti arvostettuna.

Opettajankoulutusfoorumi on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajankoulutuksen, sidosryhmien (OAJ, Kuntaliitto, rehtorit, opiskelijajärjestöt jne.) ja opetushallinnon (OKM, OPH) yhteistyöelin. Opettajankoulutusfoorumi kattaa kaikki opettajankoulutukset varhaiskasvatusten opettajien koulutuksesta korkea-asteelle ja opettajien peruskoulutuksesta, perehdyttämiskoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Opettajankoulutusfoorumin tehtävänä on ollut laatia opettajankoulutuksen kehittämisohjelma opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen uudistamiseksi, edistää kehittämisohjelman toimeenpanoa, tukea opettajankoulutuksen kehittämishankkeita ja käsitellä opettajankoulutusten sekä opettajia ja opettajankoulutuksia koskevan tutkimuksen ajankohtaiskysymyksiä.

Opettajankoulutusfoorumin toimikausi (2019-2023) on päättynyt. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi joulukussa 2023 rahoitusta Helsingin yliopistolle Opettajankoulutusfoorumin uuden nelivuotisen toimikauden (2024-2027) koordinointiin ja toiminnan toteuttamiseen. Opettajankoulutusfoorumin uuden toimikauden toiminnasta löytyy tietoja foorumin uusilta kotisivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/opettajankoulutusfoorumi.

Lisätietoja