Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta 2016-2017

OKM005:00/2016 Organ

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1. toimia opetus- ja kulttuuriministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta koskevissa asioissa;

2. keskustella kansallisen tekijänoikeuspolitiikan, järjestelmän ja lainsäädännön kehittämisen kysymyksistä;

3. seurata tekijänoikeusasioiden kehitystä Euroopan unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja arvioida sitä Suomen kannalta;

4. edistää eri alojen välistä yhteistyötä tekijänoikeusasioissa;

5. toimia tiedon levityksen kanavana koko tekijänoikeuskentälle.


Neuvottelukunta voi päättää, että tiettyjä kysymyksiä käsitellään valmistelevasti neuvottelukunnan jäsenistä ja muista asiantuntijoista koostuvassa pienryhmässä.

Neuvottelukunnan työn tueksi voidaan teettää selvityksiä. Neuvottelukunta voi lisäksi tehdä ministeriölle esityksiä selvityksistä, tutkimuksista ja kehittämishankkeista.

Neuvottelukunnan työstä tiedotetaan mm. verkkosivujen kautta.

Laajempaa tekijänoikeuspoliittista keskustelua käydään opetus- ja ...

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM005:00/2016

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.2.2016 – 31.12.2017

Datum för tillsättande 27.1.2016

Sammandrag

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1. toimia opetus- ja kulttuuriministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta koskevissa asioissa;

2. keskustella kansallisen tekijänoikeuspolitiikan, järjestelmän ja lainsäädännön kehittämisen kysymyksistä;

3. seurata tekijänoikeusasioiden kehitystä Euroopan unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja arvioida sitä Suomen kannalta;

4. edistää eri alojen välistä yhteistyötä tekijänoikeusasioissa;

5. toimia tiedon levityksen kanavana koko tekijänoikeuskentälle.


Neuvottelukunta voi päättää, että tiettyjä kysymyksiä käsitellään valmistelevasti neuvottelukunnan jäsenistä ja muista asiantuntijoista koostuvassa pienryhmässä.

Neuvottelukunnan työn tueksi voidaan teettää selvityksiä. Neuvottelukunta voi lisäksi tehdä ministeriölle esityksiä selvityksistä, tutkimuksista ja kehittämishankkeista.

Neuvottelukunnan työstä tiedotetaan mm. verkkosivujen kautta.

Laajempaa tekijänoikeuspoliittista keskustelua käydään opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä kansallisessa tekijänoikeusfoorumissa tai muussa yhteydenpidossa sidosryhmien kanssa.