Tutkimus- ja kehittämisrahoituksen monivuotinen suunnitelma

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö valmistelevat hallitusohjelman mukaista monivuotista suunnitelmaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käytöstä ja muista TKI-politiikkaan liittyvistä näkökohdista.

Suunnitelmassa esitetään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiojärjestelmän nykytila, järjestelmää koskevat tavoitteet sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen päälinjaukset. Suunnitelmaa valmistellaan työryhmässä, ja valmisteluun osallistuu laajasti tutkimuksen ja elinkeinoelämän toimijoita. Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä suunnitelma keväällä 2024. Suunnitelma annetaan valtioneuvoston selontekona eduskunnalle.

Valmistelun pohjana ovat laki valtion tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksesta, pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman TKI-toimintaa koskevat kirjaukset sekä parlamentaarisen TKI-työryhmän linjaukset. Valmistelussa huomioidaan myös talousarvioesityksessä 2024 tehdyt T&K-rahoituksen kohdennukset.

Osallistu valmisteluun

Työryhmä kuulee sidosryhmiä ja tarvittavia asiantuntijoita laajasti työnsä aikana. OKM ja TEM järjestävät syksyllä 2023 sidosryhmätilaisuuksia. Suunnitelmaa esitellään myös Suomen Akatemian ja Business Finlandin sekä sidosryhmien järjestämissä tilaisuuksissa. Keväällä 2024 suunnitelma lähetetään lausuntokierrokselle.

Lisätietoja

Harri Länsipuro, johtava asiantuntija 
työ- ja elinkeinoministeriö, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Osaaminen, innovaatiot ja uudistuminen Puhelin:0295047305   Sähköpostiosoite:


Riina Vuorento, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Puhelin:0295330363   Sähköpostiosoite: