Hoppa till innehåll

Pilotförsök med forskarutbildning inleds

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2023 9.04 | Publicerad på svenska 3.11.2023 kl. 10.02
Pressmeddelande

Utlysningarna för pilotförsöket med doktorandutbildning har publicerats på Finlands Akademis webbplats. Pilotförsöket med doktorandutbildning 2024–2027 är en utvidgning av forskarutbildningen som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och genomförs av universiteten. I pilotförsöket finansieras sammanlagt högst 1 000 nya visstidsanställningar som doktorand vid universiteten och därmed sammanhängande handledningskostnader.

Regeringen har förbundit sig att genomföra den parlamentariska FoUI-arbetsgruppens förslag om hur finansieringen av Finlands FoU-verksamhet ska höjas till fyra procent av bruttonationalprodukten före 2030. Som en del av ökningen av FoU-finansieringen inleder undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med universiteten ett pilotförsök med doktorandutbildning. För pilotförsöket föreslås sammanlagt 262 miljoner euro i finansiering för ramperioden 2024–2027. I pilotförsöket genomförs 1 000 nya visstidsanställningar av doktorander. Finansieringen kan också användas för handledning av doktorsavhandlingsarbetet.

Av de sammanlagt tusen platserna fördelas 800 platser till Finlands Akademis flaggskeppsområden. Deras forskningsplaner har i en internationell sakkunnigbedömning konstaterats vara av hög kvalitet, och forskningen och utbildningen inom flaggskeppsområdena stöder en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar tillväxt i Finlands ekonomi. De återstående 200 platserna tilldelas forskningsområden som kan sökas fritt.

– Trots det svåra ekonomiska läget har regeringen förbundit sig att göra historiskt stora satsningar på forskning och produktutveckling. Genom pilotförsöket möjliggör vi en sådan ökning av den forskarutbildade arbetskraften som vårt land akut behöver inom olika branscher. Detta gynnar inte bara forskarsamhället, utan i allt högre grad också den privata sektorn. På så sätt ser vi till att vi i framtiden har tillräckligt med experter för att skapa en hållbar och forskningsbaserad tillväxt, säger forsknings- och kulturminister Sari Multala.

Finansieringen beviljas på basis av ansökan till finländska universitet för anställning av doktorander för en period på tre år inom områdesvisa pilotprojekt som prövar på nya metoder för forskarutbildning. Dessutom kan finansiering beviljas för kostnaderna för handledning av doktorander.

I de områdesvisa pilotprojekten kan också andra aktörer inom forskarutbildningen delta, till exempel forskningsinstitut eller företag. De har möjlighet att delta i projekten på egen bekostnad och dra nytta av helheten när det gäller såväl synergieffekterna inom utbildningen som de experter som överförs till dem.

Pilotförsöket genomförs under förutsättning att riksdagen anvisar resurser för detta i budgeten för 2024.

Finlands Akademi och undervisnings- och kulturministeriet ordnar ett informationsmöte för sökande måndagen den 6 november 2023 kl. 12–13.30. Infomötet ordnas på distans. Närmare uppgifter och anmälan till infomötet.

Utlysningar

Mer information

  • Erja Heikkinen, tillfällig överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 101
  • Paavo-Petri Ahonen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 247
  • Saara Vihko, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 005
  • Maiju Gyran, ledande vetenskapsrådgivare, Finlands Akademi, tfn 0295 33 5015 

Bakgrundsinformation om ämnet

Forskning Högskoleutbildning och forskning Nyckeln till tillväxt