Hoppa till innehåll

Universiteten beviljas tilläggsfinansiering för att utbilda tusen nya doktorander

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2024 10.00
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet anvisar totalt 255 miljoner euro i tilläggsfinansiering till universiteten för att genomföra pilotprojekt med nya metoder för utbildning av doktorander 2024–2027. Genom finansieringen kan universiteten anställa sammanlagt 1 000 nya forskarstuderande för en period på tre år för att avlägga doktorsexamen.

– Finland behöver allt fler experter med forskarutbildning i arbetskraften. Med hjälp av det nya pilotförsöket med doktorsutbildning förbättrar vi vår internationella konkurrenskraft och skapar vi förutsättningar för innovationer som bygger på forskning. Jag är mycket glad över den höga nivån på ansökningarna till pilotförsöket, säger forsknings- och kulturminister Sari Multala.

Med anslaget genomförs totalt 15 pilotprojekt med doktorsutbildning inom olika forskningsområden. Av pilotprojekten ordnas nio inom ramen för Finlands flaggskeppsområden och sex inom fritt valda forskningsområden. Sammanlagt 800 doktorander fördelas till flaggskeppsområdena och 200 till övriga forskningsområden. Pilotprojekten genomförs enligt forskningsområde av konsortier som planeras av universiteten. I det omfattande samarbetet deltar också forskningsinstitut och företag.

– Vi utbildar inte doktorander för att enbart arbeta inom universitetsvärlden. Målet är att allt fler doktorer i framtiden ska arbeta även inom den privata sektorn vid olika företag. På andra håll i Europa utnyttjar man kompetensen hos doktorer i större utsträckning än i Finland. Vi ligger alltså efter och går därmed miste om potentialen, fortsätter Multala.

Pilotprojekt finansieras inom ett brett spektrum av branscher och regioner. Finansieringen omfattar doktorsutbildningar inom bland annat cancermedicin, artificiell intelligens och sociala tjänster. I ett pilotprojekt som hör till Finlands flaggskeppsområde för utbildning deltar till exempel 78 doktorander från nio olika universitet, och i projektkonsortiet ingår sammanlagt 31 offentliga och privata aktörer.

När det gäller fritt valda forskningsområden handlar det största pilotprojektet som beviljats finansiering om doktorsutbildning inom programutveckling. I projektet inleder 49 doktorander sina studier vid ett konsortium som omfattar nio olika universitet.

Pilotprojekten valdes ut på basis av en internationell utvärdering som genomfördes av Finlands Akademi. Utvärderingspanelens utlåtande finns att läsa i Finlands Akademis e-tjänst.

Doktorsutbildningen utvecklas genom pilotprojekten

I pilotförsöket samarbetar universiteten för att utveckla doktorsutbildningen och förnya dess praxis. Syftet med pilotförsöket är att öka mobiliteten för personer med doktorsexamen mellan universitet, företag, forskningsinstitut och andra organisationer. Målet är också att utveckla handledningen och främja sysselsättningen av doktorer inom olika samhällssektorer.

De första doktoranderna inleder sina studier inom pilotprojekten i augusti 2024. Undervisnings- och kulturministeriet tillsätter en uppföljningsgrupp för pilotförsöket och inleder ett forskningsbaserat projekt för att utvärdera det.

Pilotförsöket med doktorsutbildning är ett led i den ökade finansieringen av forskning och utveckling, som syftar till att höja finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet till fyra procent av bruttonationalprodukten före 2030.

Genom pilotförsöket utökas antalet doktorander vid universiteten utöver dem som för närvarande avlägger doktorsexamen. Den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen konstaterade i sin slutrapport från 2022 att det årligen kommer att behövas över 2 000 doktorer som övergår till arbete inom forskning och utveckling 2024–2030. År 2022 avlade 1 623 personer doktorsexamen i Finland.

Ytterligare information:

  • Sirkku Linna, överdirektör, tfn 0295 330 515
  • Emmi Venäläinen, specialmedarbetare, tfn 050 453 2773
  • Paavo-Petri Ahonen, undervisningsråd, tfn 0295 330 247
  • Saara Vihko, undervisningsråd, tfn 0295 330 005