Lähioikeudet

Lähioikeuksien suojan kohteena ei ole teos vaan muu suoritus. Lähioikeudet eivät myöskään edellytä itsenäisyys- ja omaperäisyysvaatimuksen täyttymistä. Muun muassa luettelo- ja tietokantasuojan edellytykset on lueteltu tekijänoikeuslaissa erikseen.

Lähioikeuksia ovat mm. esittävän taiteilijan oikeudet, äänitetuottajan ja elokuvatuottajan oikeudet, luettelo- ja tietokantasuoja, radio- ja tv-yritysten oikeudet, oikeus valokuvaan sekä uutissuoja.

Merkittävin ero lähioikeuksien ja tekijänoikeuden välillä koskee suoja-ajan pituutta, joka lähioikeuksilla on 50 vuotta esitys-, tallentamis-, julkaisemis-, lähetys- tai valmistamisvuodesta. Lähioikeuksiin kuuluva luettelon ja tietokannan valmistajan suoja on voimassa 15 vuotta työn valmistumisvuodesta tai yleisön saataviin saattamisvuodesta.

Muualla verkossa

Lähioikeuksista ja niihin liittyvistä tarkemmista säännöksistä saa tietoa tekijänoikeuslaista.
Tekijänoikeuslaki (Finlex)

 

Lisätietoja

Perttu Virtanen, hallitussihteeri 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330505