Lähioikeudet

Lähioikeuksien suojan kohteena ei ole teos vaan muu suoritus. Lähioikeudet eivät myöskään edellytä itsenäisyys- ja omaperäisyysvaatimuksen täyttymistä. Muun muassa luettelo- ja tietokantasuojan edellytykset on lueteltu tekijänoikeuslaissa erikseen.

Lähioikeuksia ovat mm. esittävän taiteilijan oikeudet, äänitetuottajan ja elokuvatuottajan oikeudet, luettelo- ja tietokantasuoja, radio- ja tv-yritysten oikeudet, oikeus valokuvaan sekä lehtijulkaisun kustantajan oikeus.

Merkittävin ero lähioikeuksien ja tekijänoikeuden välillä koskee suoja-ajan pituutta, joka lähioikeuksilla on 50 vuotta esitys-, tallentamis-, julkaisemis-, lähetys- tai valmistamisvuodesta. Lähioikeuksiin kuuluva luettelon ja tietokannan valmistajan suoja on voimassa 15 vuotta työn valmistumisvuodesta tai yleisön saataviin saattamisvuodesta ja lehtijulkaisun kustantajan oikeus 2 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona lehtijulkaisu tehtiin.

Muualla verkossa

Lähioikeuksista ja niihin liittyvistä tarkemmista säännöksistä saa tietoa tekijänoikeuslaista.
Tekijänoikeuslaki (Finlex)

 

Lisätietoja

Perttu Virtanen, hallitussihteeri 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Puhelin:0295330505   Sähköpostiosoite: