Opetus- ja kulttuuriministeriön organisaatio

Hallituksen sopiman työnjaon mukaan opetusministeri Li Andersson toimii ministeriön päällikkönä ja vastaa varhaiskasvatuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta sekä ammatillisesta koulutuksesta.

Hallitusohjelman hankkeiden osalta opetusministerin vastuulle kuuluvat: koulutuspoliittisen selonteon valmistelu, jatkuvan oppimisen -hanke, oppivelvollisuuden pidentämisen valmistelu sekä koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan kehittäminen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen käsittelee kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolle sekä nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolle kuuluvat asiat ml. opintotukiasiat. Hän käsittelee myös tiedepolitiikan ja korkeakoulupolitiikan asiat sekä kirkollisasiat.

Hallitusohjelman hankkeiden osalta tiede- ja kulttuuriministerin vastuulle kuuluvat: koulutusvienti, harrastustoiminnan kehittäminen osana koulupäivää, taiteen perusopetus sekä koheesiopolitiikan koordinaatio.

Molemmat ministerit vastaavat toimialajakonsa mukaisesti maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevista asioista sekä alueiden kehittämisestä.

Opetusministerin valtiosihteeri Dan Koivulaakso ja tiede- ja kulttuuriministerin valtiosihteeri Tuomo Puumala toimivat ministereiden apuna poliittisessa ohjauksessa ja asioiden valmistelussa

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen johtaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaa ministerien lähimpänä apuna. Kansliapäällikön tehtäviin kuuluu mm. valvoa asioiden valmistelua ministeriössä sekä huolehtia sisäisestä toiminnasta.

Osastot ja yksiköt

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on:

  • varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto
  • lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto
  • korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
  • kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto
  • nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto

Ministeriön yhteisiä tehtäviä hoitavat: 

  • hallintoyksikkö
  • talousyksikkö
  • kansainvälisten asiain sihteeristö
  • viestintäyksikkö

Ministeriön eri osastojen ja yksikköjen tehtävät kuvataan työjärjestyksessä.