Opetus- ja kulttuuriministeriön organisaatio

Hallituksen sopiman työnjaon mukaan opetusministeri Anna-Maja Henriksson toimii ministeriön päällikkönä ja vastaa varhaiskasvatuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta sekä kirkollisasioista.

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala käsittelee korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle sekä kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolle kuuluvat asiat. 

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist käsittelee nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolle kuuluvat asiat, ml. opintotukiasiat.

Valtiosihteerit toimivat ministereiden apuna poliittisessa ohjauksessa ja asioiden valmistelussa.

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen johtaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaa ministerien lähimpänä apuna. Kansliapäällikön tehtäviin kuuluu mm. valvoa asioiden valmistelua ministeriössä sekä huolehtia sisäisestä toiminnasta.

Osastot ja yksiköt

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on:

  • varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto
  • lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto
  • korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
  • kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto
  • nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto

Ministeriön yhteisiä tehtäviä hoitavat: 

  • hallintoyksikkö
  • talousyksikkö
  • kansainvälisten asiain sihteeristö
  • viestintäyksikkö
  • sisäinen tarkastus

Ministeriön eri osastojen ja yksikköjen tehtävät kuvataan työjärjestyksessä.