Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta

Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusikä korotettiin siksi 18 ikävuoteen. Sivulle on koottu vastauksia oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin.

  • Oppivelvollisuuden suorittaminen
  • Maksuttomuus
  • Ohjaus- ja valvontavastuu
  • Ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrän arviointi 

Oppivelvollisuuden suorittaminen

Maksuttomuus

Oppivelvollisuuden suorittamisen ohjaus ja valvonta

Ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrän arviointi (asetusmuutokset tulivat voimaan 1.8.2022)

Lisätietoja

Perusopetukseen liittyvät kysymykset

Marja Penttilä, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330400   Sähköpostiosoite:

Toisen asteen koulumatkoihin liittyvät kysymykset