Maija Innola, opetusneuvos

undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), ansvarsområdet för högskolepolitik
0295330120  
Postadress: PL 29, 00023 Valtioneuvosto
Besöksadress: Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki