Maija Innola, opetusneuvos

opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA )
Puh.: 0295330120   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki