Information om undervisnings- och kulturministeriet på teckenspråk

Välkommen att bekanta dig med undervisnings- och kulturministeriet!

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för utvecklandet av utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken i Finland och för det internationella samarbetet.

På vår webbplats hittar du information på såväl finskt som finlandssvenskt teckenspråk. På videorna behandlas bl.a. ministeriets ansvarsområden, Finlands utbildningssystem samt läropliktsreformen.

Information om undervisnings- och kulturministeriet

 

Fler videor:

Undervisnings- och kulturministeriets organisation

Undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde

Undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområden

Undervisnings- och kulturministeriets kontaktuppgifter

Dataskydd och behandling av personuppgifter vid undervisnings- och kulturministeriet

Information om Finlands utbildningssystem

 

Information om läropliktsreformen

 

 

Fler videor:

Avgiftsfrihet inom utbildning på andra stadiet

Handledning och overvakning inom utbildning på andra stadiet

Information om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet