Peruskoulun tulevaisuustyö

Visiotyössä arvioidaan peruskoulun kehittämistarpeita ja millaisia valmiuksia koulutuksen tulisi tarjota tulevaisuuteen. Työssä keskitytään muutoksiin, jotka edellyttävät koulutuksen tavoitteiden ja menetelmien yhteiskunnallista uudelleenmäärittelyä. Peruskoulun tulevaisuustyö sisältyy pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan. 

Perusopetuksessa on haasteena löytää toimivia tapoja vahvistaa perustaitoja ja samalla tarjota uudenlaista osaamista. 

Peruskoulun tulevaisuustyö ajoittuu vuosille 2023−2025. Työssä keskitytään pitkän aikavälin kehittämiseen. Tuloksia voidaan hyödyntää koulutusjärjestelmän kehittämisessä ja esimerkiksi opetussuunnitelmatyössä ja opettajankoulutuksen sisältöjen suunnittelussa.

Kehittämistarpeita arvioivat tutkijat ja asiantuntijat, ja siinä kuullaan mm. opettajia ja nuoria.

Työn tukena toimii parlamentaarinen seurantaryhmä.

Seminaarit ja työpajat 

Perusopetuksen tulevaisuustyö organisoidaan kolmen teeman ympärille. 

  1. Tekoäly ja teknologia
  2. Perustaidot ja oppiminen 
  3. Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys

Työskentely koostuu seminaarien ja työpajojen sarjasta sekä muista tapaamisista ja verkkokuulemisista. Yhteistyötahoina on laaja joukko suomalaisia tutkimusorganisaatioita, opetus- ja koulutusalan asiantuntijoita sekä muita yhteistyötahoja. 

Kansainvälisenä yhteistyötahona on OECD, jonka Education for Human Flourishing yhteistyöhankkeessa on tunnistettu samankaltaisia koulutusjärjestelmien haasteita ja kehittämistarpeita. 

Lisätietoja

Venla Bernelius, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikön esikunta Puhelin:0295330339   Sähköpostiosoite:


Tommi Karjalainen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä Puhelin:0295330140   Sähköpostiosoite: