Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Ny kyrkolag för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

30.6.2022 13.27
UKM
Regeringen föreslår att det för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland stiftas en ny kyrkolag som ersätter den gällande kyrkolagen. Propositionens viktigaste målsättning är att revidera kyrkolagstiftningen i en mer konsekvent och tydlig riktning och på så sätt effektivisera kyrkans och församlingarnas förvaltning.

I ungdomslagen föreslås nya bestämmelser om hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

30.6.2022 13.26
UKM
Regeringen föreslår att ungdomslagen ska ändras. Enligt propositionen ska bestämmelserna om godkännande av rätten till statsbidrag preciseras och grunderna för beviljande av statsunderstöd förtydligas. Dessutom föreslås att det till lagen fogas nya bestämmelser om hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Utvärderingsgruppen för elitidrott:
Den finländska elitidrotten behöver förtroende

28.6.2022 9.37
UKM
Rapporterna om utvärderingen av elitidrotten, som inleddes av undervisnings- och kulturministeriet hösten 2021, har blivit färdiga. Utvärderingsgruppen har upptäckt flera grundläggande svagheter i det finländska elitidrottssystemet. Utvärderingen består av analyser av en nationell och en internationell forskargrupp.

Ministerarbetsgruppen: Utvecklingsprogram för det andra inhemska språket

22.6.2022 10.49
UKM
Opiskelijoita ja opettaja
Regeringens ministerarbetsgrupp för kunnande, bildning och innovationer fattade tisdagen den 21 juni beslut om riktlinjer för att utveckla och stärka undervisningen och lärandet i det andra inhemska språket inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet 2022–2023. Utbildningsstyrelsen ansvarar för genomförandet av utvecklingsprojektet.

Regeringens proposition med förslag till ändring av idrottslagen på remiss

30.6.2022 16.21
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har berett en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av idrottslagen. Enligt propositionen ska bestämmelserna som gäller lagens syften och definitioner, statens idrottsråd och de regionala idrottsråden, ändringssökande och statsbidragsmyndigheterna ändras.

”Rörligare” beslutsfattande genom bedömning av effekterna av motion och fysisk aktivitet

21.6.2022 15.27
UKM
För att förbättra befolkningens fysiska aktivitet måste man inom olika förvaltningsområden och på olika förvaltningsnivåer bedöma åtgärdernas och beslutens inverkan på motion och idrott. Genom att bedöma effekterna av motion och fysisk aktivitet kan man göra beslutsfattandet ”rörligare” i kommunerna, välfärdsområdena och statsförvaltningen.

Se även

Ministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Petri Honkonen
Petri Honkonen
Forsknings- och kulturminister