Informationsmöte om understöd, programmet Finland i rörelse

Fredag 5.4.2024 kl. 12.00 –  14.00

undervisnings- och kulturministeriet

Inom ramen för programmet Finland i rörelse utlyser UKM statsunderstöd för verksamheten i programmet Skolan i rörelse, motionsrådgivningen i Move!-processen och verksamheten i programmet Studier i rörelse.

Presentationerna hittar du på evenemangets finskspråkiga sida.

Program

12.00 Mötet öppnas

 • Sandra Bergqvist, idrotts- och ungdomsminister 

12.10 Programmet Finland i rörelse

 • Minttu Korsberg, generalsekreterare, undervisnings- och kulturministeriet 

12.25 Finland i Rörelse med hjälp av Rörelse-helheten

 • Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet 

         Ansökan för Studier i rörelse (högskolor)

 • Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet 

12.40 Regionförvaltningsverken och I rörelse-programmen

 • Anni Kettunen, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • Kirsi Naukkarinen, ledande sakkunnig, Skolan i rörelse

   Move!-processen, fallet Ylöjärvi

 • Kaisa Hakala, idrottskoordinator för barn och unga, Ylöjärvi stad

 God praxis i programmet Skolan i rörelse

 • Kirsi Naukkarinen, ledande sakkunnig, Skolan i rörelse

Anvisningar för ansökan och förhandsfrågor

 • Anni Kettunen, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • Ulla Silventoinen, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Projektekonomins ABC

 • Anja Mustonen, inspektör, Regionförvaltningsverket i Östra Finland
 • Joonas Petäjäniemi, inspektör, Regionförvaltningsverket i Östra Finland

14.00 Mötet avslutas

Mer information: