Hoppa till innehåll

Programmet Mer motion i Finland: Utvecklingsunderstöd kan sökas på våren

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2024 12.39
Nyhet

Mer motion i Finland är ett förvaltningsövergripande program på statsrådsnivå som inletts av regeringen. Syftet med programmet är att öka motionerandet i alla åldersgrupper. Inom ramen för programmet Mer motion i Finland utlyser undervisnings- och kulturministeriet statsunderstöd för verksamheten i programmet Skolan i rörelse, motionsrådgivningen i Move!-processen och verksamheten i programmet Studier i rörelse under läsåret 2024–2025.

Understöden till Skolan i rörelse och Move!-mätningarna delas ut via regionförvaltningsverken till kommunerna. Understöden till Studier i rörelse delas ut direkt från undervisnings- och kulturministeriet till högskolorna. Huvudsyftet med understöden är att stödja stärkandet och etableringen av en fysiskt aktiv verksamhetskultur i grundskolorna och högskolorna samt att utveckla motionsrådgivningen för barn och unga i grundskoleåldern.

Finansiering från programmet Mer motion i Finland kan beviljas för understöd på upp till fem miljoner euro för verksamhet inom Skolan i rörelse, två miljoner euro för motionsrådgivning inom Move!-processen och en miljon euro för verksamhet inom Studier i rörelse.

Ansökningstiden inleds preliminärt i april och pågår i fem veckor.

Senare år 2024 kommer undervisnings- och kulturministeriet att utlysa ytterligare understöd inom programmet Mer motion i Finland för att utveckla motionsrådgivningen för människor i olika åldersgrupper (andra än barn och unga i grundskoleåldern) samt för att finna och pröva på nya idéer och innovationer.

Mer information om vårens utlysning och programmet Mer motion i Finland ges vid ett infomöte på Teams fredagen den 5 april kl. 12.00–14.00.

Anmäl dig till infomötet via denna länk senast den 3 april.

Mer information:

  • Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd (ansvarig för understödshelheten), [email protected]
  • Minttu Korsberg, generalsekreterare, programmet Mer motion i Finland, [email protected]
Idrott Programmet Finland i rörelse