Undervisnings- och kulturministeriets evenemang

I undervisnings- och kulturministeriets evenemangskalender hittar du ministeriets seminarier och evenemang samt tillställningar där ministeriet är med om att ordna.

Genom att välja datum i kalendern kan du granska såväl kommande som gamla evenemang samt eventuellt material i anslutning till dessa.

I webbinariet får man aktuell information om arbetet med kulturarvsstrategin och publiceras resultaten från kulturarvsbarometern 2021.

Arrangör: UKM