Undervisnings- och kulturministeriets evenemang

I undervisnings- och kulturministeriets evenemangskalender hittar du ministeriets seminarier och evenemang samt tillställningar där ministeriet är med om att ordna.

Genom att välja datum i kalendern kan du granska såväl kommande som gamla evenemang samt eventuellt material i anslutning till dessa.

Förslaget till kulturarvsstrategi för åren 2022–2030 har färdigställts. Vid publiceringsevenemanget presenteras strategin och diskuteras kulturarvets betydelse för samhället.

Arrangör: UKM