Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Tutkitun tiedon teemavuoden päätöstapahtuman hengessä Tiedefoorumissa keskustellaan tänä vuonna tutkimuksen monipuolisesta vaikuttavuudesta.

Järjestäjä: OKM

Webinaarissa julkaistaan ja esitellään VATT:n ja Laboren toteuttaman Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen tulokset ja loppuraportti, kuullaan näkemyksiä tutkimustuloksista sekä tutustutaan käynnissä olevaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kehittämistyöhön ja rakennetaan yhteistä ymmärrystä opiskelijavalintojen kehittämisen tulevaisuuden tarpeista.

Järjestäjä: OKM

Toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeen hallituksen esitystä käsittelevä webinaari

Järjestäjä: OKM

Ehdotus kulttuuriperintöstrategiaksi vuosille 2022-2030 on valmistunut. Strategian esittelyn lisäksi tilaisuudessa keskustellaan kulttuuriperinnön mahdollisuuksista ja vaikutuksista yhteiskunnassa.

Järjestäjä: OKM

to 9.6.2022–
pe 10.6.2022

Towards Future-proof Higher Education – Continuous learning and responding to the changing needs of working life in the strategic management of higher education institutions

Järjestäjä: OKM

to 9.6.2022–
pe 10.6.2022

Towards Future-proof Higher Education – Continuous learning and responding to the changing needs of working life in the strategic management of higher education institutions

Järjestäjä: OKM

Ajankohtaisia asioita ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjille

Järjestäjä: OKM

Muinaismuistolakia vuodelta 1963 uudistetaan. Osana uudistamistyötä järjestetään keskustelutilaisuus, jossa esitellään luonnosta uudeksi laiksi arkeologisesta kulttuuriperinnöstä.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi suomalaisen huippu-urheilun tilaa ja tulevaisuutta koskevan arvioinnin syksyllä 2021. Arviointityön toteuttamisesta on vastannut kotimaisista ja kansainvälisistä tutkimuslaitoksista koottu tutkijaryhmä. Arvioinnin tulokset ja johtopäätökset julkistetaan Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus Tahdossa.

Järjestäjä: OKM