Undervisnings- och kulturministeriets evenemang

I undervisnings- och kulturministeriets evenemangskalender hittar du ministeriets seminarier och evenemang samt tillställningar där ministeriet är med om att ordna.

Genom att välja datum i kalendern kan du granska såväl kommande som gamla evenemang samt eventuellt material i anslutning till dessa.

Inom ramen för programmet Finland i rörelse utlyser UKM statsunderstöd för verksamheten i programmet Skolan i rörelse, motionsrådgivningen i Move!-processen och verksamheten i programmet Studier i rörelse.

Arrangör: UKM

Hur kan vi stärka och höja kvaliteten?

Arrangör: UKM