Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

 

Verkkokysely on avoinna kulttuuripoliittisen selonteon valmistelun ajan. Tavoitteena on koota yhteen näkemyksiä verkkokyselyllä sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi.

Järjestäjä: OKM

Keskustelutilaisuudessa avattiin sivistyksen ja osaamisen sektoria koskettavia kirjauksia digikompassin toimeenpanosta ja käytiin paneelikeskustelua digitaalisen sivistyksen merkityksestä nyt ja tulevaisuudessa.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää EU-ajankohtaiswebinaarin sidosryhmille.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avaamassa haut Suomi liikkeelle -ohjelman valtionavustuksiin Liikkuva koulu -toimintaan, Move!-prosessin liikuntaneuvontaan sekä Liikkuva opiskelu -toimintaan.

Järjestäjä: OKM

Hur kan vi stärka och höja kvaliteten?

Järjestäjä: OKM

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan seminaarissa pohditaan kysymyksiä ja vastauksia urheiluhallinnosta ja sen keskeisimmistä haasteista. Mikä on suomalaisen urheiluhallinnon tila? Miksi urheilun hyvään hallintoon tulee panostaa?

Järjestäjä: OKM

Kulttuuripoliittinen selonteko – aluetilaisuus Vaasassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus järjestävät keskustelutilaisuuksia valmisteilla olevasta kulttuuripoliittisesta selonteosta. Keskusteluissa kootaan niin kulttuurin tekijöiden, kokijoiden kuin yhteistyökumppaneidenkin ajatuksia taiteen ja kulttuurin nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Ministeriö järjestää nuorisoalan osaamiskeskustoiminnan toteuttamisesta kiinnostuneille toimijoille osaamiskeskusten valtionapukelpoisuushakua koskevan hakuinfon.

Järjestäjä: OKM

Valtioneuvoston VN TEAS -tutkimushankkeessa Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset on tutkittu opiskelijoiden työssäkäyntiä korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden näkökulmasta.

Järjestäjä: OKM

Tervetuloa kuulemaan osaamisen tunnistamisen hyvistä käytännöistä työelämän ja yksilöiden näkökulmista.

Järjestäjä: OKM, TEM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyön vahvistamisesta Etelä-Korean kanssa. Keskustelutilaisuudessa kuullaan Suomen Soulin edustuston, rahoittajaorganisaatioiden sekä muiden toimijoiden näkemyksiä yhteistyön mahdollisuuksista. Tilaisuuden tarkoituksena on muodostaa yhteinen tilannekuva Koreasta yhteistyökumppanina sekä parantaa tiedonkulkua ministeriöiden ja toimijoiden välillä. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii johtaja Erja Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Järjestäjä: OKM

Tervetuloa keskiviikkona 17.4.2024 klo 10.00–12.00 keskustelemaan Oodin Kuutio-tilaan tai osallistumaan etäyhteydelllä Digitaalinen sivistys ja kulttuuriperintö – 3D:n mahdollisuudet -tilaisuuteen.

Järjestäjä: OKM

Kulttuuripoliittinen selonteko – aluetilaisuus Lappeenrannassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus järjestävät keskustelutilaisuuksia valmisteilla olevasta kulttuuripoliittisesta selonteosta. Keskusteluissa kootaan niin kulttuurin tekijöiden, kokijoiden kuin yhteistyökumppaneidenkin ajatuksia taiteen ja kulttuurin nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa ja kutsuu toisen asteen koulutuksen järjestäjät ajankohtaiswebinaariin keskiviikkona 24.4.2024 klo 10–12.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon kevätseminaarin Helsingissä perjantaina 26.4.2024.