Undervisnings- och kulturministeriets evenemang

I undervisnings- och kulturministeriets evenemangskalender hittar du ministeriets seminarier och evenemang samt tillställningar där ministeriet är med om att ordna.

Genom att välja datum i kalendern kan du granska såväl kommande som gamla evenemang samt eventuellt material i anslutning till dessa.

Verksamheten och strukturen för konstkommissionsväsendet som är anslutet till Centret för konstfrämjande håller på att förnyas. Det har gått 10 år sedan den senaste reformen av systemet för främjande av konst. Det är dags att anpassa kommissionsväsendet till utmaningarna och förändringarna i dagens samhälle och ekonomi. Syftet med reformen är att bevara det som är bra och värdefullt, och att på ett nytt sätt bygga upp det som går att förbättra.

Arrangör: UKM