Taloudelliset tekijänoikeudet

Taloudellisten oikeuksien perusteella tekijän on mahdollista sopia teoksensa käytöstä ja saada käytöstä korvaus.

 

Tekijä päättää, valmistetaanko hänen teoksestaan kappaleita ja saatetaanko teos yleisön saataviin. Lisäksi tekijä saa päättää, saako hänen teostaan kopioida tai saattaa yleisön saataviin muunneltuna toiselle kielelle käännettynä tai muussa kirjallisuus- tai taidelajissa.

Taloudelliset tekijänoikeudet koskevat kappaleen valmistamista sekä teoksen saattamista yleisön saataville, joka voi olla yleisölle välittämistä (esim. televisio, radio, tietoverkko), julkista esittämistä (esim. konsertit, teatteri), teoskappaleiden levittämistä (esim. kirja, cd, dvd) tai julkista näyttämistä (esim. taidenäyttely).

Muualla verkossa

Taloudellisista tekijänoikeuksista ja niihin liittyvistä tarkemmista säännöksistä saa tietoa tekijänoikeuslaista.
Tekijänoikeuslaki (Finlex)

 

Lisätietoja

Perttu Virtanen, hallitussihteeri 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Puhelin:0295330505   Sähköpostiosoite: