Opetus- ja kulttuuriministeriön vastuualueet


Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa Suomen koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriön toimialaan kuuluvat siten varhaiskasvatus, koulutus, opintotuki, tiede, taide ja kulttuuri, tekijänoikeus, liikunta, nuorisotyö, kirjastot ja kirkollisasiat.

Varhaiskasvatus

Päiväkodit, perhepäivähoito, muu varhaiskasvatus...

Varhaiskasvatus >

Yleissivistävä koulutus

Esiopetus, peruskoulu, lukio, vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus...

Yleissivistävä koulutus >

Ammatillinen koulutus

Ammatilliset tutkinnot, ammattiopistot...

Ammatillinen koulutus >

Korkeakoulutus ja tiede

Yliopistot, ammattikorkeakoulutus, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta...

Korkeakoulutus ja tiede >

Opintotuki

Opintoraha, opintolaina, muut opintoetuudet...

Opintotuki >

Kulttuuri

Taiteen ja kulttuurin alat, museot ja kulttuuriperintö...

Kulttuuri >

Tekijänoikeus

Tekijänoikeusjärjestelmä ja sen kehittäminen...

Tekijänoikeus >

Kirjastot

Yleiset kirjastot, tieteelliset kirjastot, kirjastopolitiikka...

Kirjastot >

Liikunta

Liikunnan edistäminen, huippu-urheilu, liikuntapaikkarakentaminen...

Liikunta >

Nuoriso

Nuorisotyö, nuorisopolitiikka...

Nuoriso >

Kirkollisasiat

Uskonnonvapaus, hautaustoimi, kirkon yhteiskunnalliset tehtävät

Kirkollisasiat >