Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten hakuaikoja

Tälle sivulle on koottu ennakkotietoa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten hakuajoista vuodelle 2021. Lista päivitetään keväällä ja syksyllä.

Hakuajat ovat vain suuntaa antavia ja tarkoitettu ennakoinnin avuksi. Luettelo ei ole kattava. Varmista oikea hakuaika ja haun muut yksityiskohdat aina hakuilmoituksesta!

Hakuaika päättyy Avustus Vastuuhenkilö OKM:ssä
Elokuu, 2021 Liikuntatiede: tutkimusprojektit Samuli Rasila
Elokuu, 2021 Yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittäminen Leena Aaltonen
Elokuu, 2021 Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021–2022 Mika Puukko
Elokuu, 2021 Valtion erityisavustus oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin, erityisesti yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuosille 2021-2022 Jussi Pihkala
Syyskuu, 2021 Yleisavustukset tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, Tiedekeskus Heurekan, sekä tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan Sami Niinimäki
Syyskuu, 2021 Yleisavustukset yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille Sami Niinimäki
Syyskuu, 2021 Avustukset nuorisoalan järjestöjen toimintaan vuonna 2022 Mikko Cortés Téllez
Syyskuu, 2021 Avustukset uskonnollisille kesätapahtumille Hanna Kiiskinen
Syyskuu, 2021 Erityisavustukset kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtäviin Kirsi Kaunisharju
Syyskuu, 2021 Korona-avustus seurantaloja ylläpitäville yhteisöille Päivi Salonen, Mirva Mattila
Syys- marraskuu, 2021 Avustukset nuorisokeskusten toimintaan vuonna 2022 Marja N.Pulkkinen
Syys- marraskuu, 2021 Avustukset nuorisokeskusten investointeihin Marja N.Pulkkinen
Lokakuu, 2021 Erityisavustus digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen tukemiseen, yhteisiin palveluihin yleisille kirjastoille sekä museokokoelmien digitointiin Tapani Sainio
Lokakuu, 2021 Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustukset Päivi Aalto-Nevalainen
Lokakuu, 2021 Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustus 2022; lajiliitot, aluejärjestöt, muut liikuntaa edistävät järjestöt Kari Niemi-Nikkola, Päivi Aalto-Nevalainen, Sari Virta
Lokakuu, 2021 Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Suomen kulttuuri-instituuttien toiminta Riitta Heinämaa
Lokakuu, 2021 Erityisavustukset vapaan sivistystyön rakenteelliseen kehittämiseen Annika Bussman, Petra Heikkinen
Loka-marraskuu, 2021 Yleisavustukset kotitalousneuvontajärjestöjen toimintaan Petra Heikkinen
Loka-marraskuu, 2021 Yleisavustukset käsi- ja taideteollisuusjärjestöjen toimintaan Petra Heikkinen
Lokakuu, 2021 Valtion erityisavustus koulusegregaation vähentämistä koskevaan hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön ja kaupunkisuunnitteluun Minna Polvinen
Marraskuu, 2021 Yleisten kirjastojen valtakunnallinen kehittämistehtävä, alueellinen kehittämistehtävä, erityinen tehtävä ja toiminnan kehittäminen Leena Aaltonen
Marraskuu, 2021 Erityisavustukset kansalaisopistojen rakenteelliseen kehittämiseen Petra Heikkinen
Marraskuu, 2021 Taiteen ja kulttuurin valtakunnalliset yhteisöt eri esittelijöitä
Marraskuu, 2021 Avustukset eräille erikoismuseoille Mirva Mattila
Marraskuu, 2021 Yleisavustukset valtakunnallisten ystävyysseurojen toimintaan Anne Mattero
Marraskuu, 2021 Yleisavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan Anne Mattero
Marraskuu, 2021 Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu: Kulttuurinen  ulkosuomalaistoiminta ja suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyön Venäjän kanssa Riitta Heinämaa, Maija Lummepuro
Marraskuu, 2021 Yleisavustukset lastenkulttuurin edistämiseen Iina Berden
Marraskuu, 2021 Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat Kari Niemi-Nikkola
Marraskuu, 2021 Liikuntatieteelliset jatkotutkimushankkeet Samuli Rasila
Marraskuu, 2021 Liikuntatiede: tutkimusyhteisöt ja tiedonvälitysyhteisöt Samuli Rasila
Marraskuu, 2021 Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten harkinnanvaraiset kehittämisavustukset Samuli Rasila
Joulukuu, 2021 Yleisavustukset opintokeskusta ylläpitävien järjestöjen sivistys- ja kulttuuritoimintaan Petra Heikkinen
Marraskuu, 2021 Yleisavustukset vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen toimintaan ja eräiden muiden järjestöjen sivistystoimintaan Petra Heikkinen
Marraskuu, 2021 Eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) mukaiset yleisavustukset Petra Heikkinen
Marraskuu, 2021 Yleisavustukset Karjalan Liiton toimintaan, Kriittisen korkeakoulun toimintaan ja Sofian kannatusyhdistyksen ulkosuomalaisten sivistystoimintaan Petra Heikkinen
Marras-joulukuu, 2021 Seuratoiminnan kehittämistuki 2022 (seuratuki) Sari Virta
Joulukuu, 2021 Liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palveleva tutkimus- ja kehitystyö  
Joulukuu, 2021 Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustukset  
Joulukuu, 2021 Valtion ylimääräinen urheilijaeläke Kari Niemi-Nikkola
Joulukuu, 2021 Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeet  
Joulukuu, 2021 Viittomakielisen kirjaston toiminta Leena Aaltonen
Joulukuu, 2021 Yhteispohjoismainen kirjastoautotoiminta Leena Aaltonen
Joulukuu, 2021 Valtionavustukset tilakustannuksiin Tiina Eerikäinen
Joulukuu, 2021 Erityisperustein myönnettävät valtionavustukset useita eri esittelijöitä
Joulukuu, 2021 Kansallisten taidelaitosten toiminta-avustukset Tiina Eerikäinen, Katri Santtila
Joulukuu, 2021 Investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjauksiin ja perustamishankkeisiin Tiina Eerikäinen
Maaliskuu, 2022 Urheiluopistojen harkinnanvaraiset valtionavustukset Samuli Rasila
jatkuva haku Nuorisoalan valtakunnallisen toiminnan kehittämisavustukset Marja N. Pulkkinen
jatkuva haku Erityisavustukset tieteen kehittämishankkeisiin Sami Niinimäki, eri esittelijöitä
jatkuva haku Liikunnan yleiset projektit eri esittelijöitä
jatkuva haku Erityisavustukset vapaan sivistystyön kehittämis-, tutkimus-, arviointi- ja seurantahankkeisiin sekä elinikäiseen oppimiseen liittyvään EU- ja kansainväliseen yhteistyöhön Annika Bussman, Petra Heikkinen
jatkuva haku Erityisavustukset varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen kehittämiseen eri esittelijöitä
jatkuva haku Erityisavustukset varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittämiseen Mika Puukko