Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten hakuaikoja

Tälle sivulle on koottu ennakkotietoa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten hakuajoista vuodelle 2023. Lista päivitetään keväällä ja syksyllä.

Hakuajat ovat vain suuntaa antavia ja tarkoitettu ennakoinnin avuksi. Luettelo ei ole kattava. Varmista oikea hakuaika ja haun muut yksityiskohdat aina hakuilmoituksesta!

Hakuaika päättyy Avustus Vastuuhenkilö OKM:ssä
Helmikuu, 2023 Erityisavustukset kansainvälisten kriisien vaikutusten lieventämiseen taiteen ja kulttuurin alalla Maija Lummepuro
Helmikuu, 2023 Erityisavustukset yleisiin taidetta ja kulttuuria edistäviin hankkeisiin Tuula Maijala, eri esittelijöitä
Helmikuu, 2023 Erityisavustus Harrastamisen Suomen malliin liittyville kehittämishankkeille Iina Berden
Helmikuu, 2023 Erityisavustus kunnille Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen Aluehallintovirastot
Helmikuu, 2023 Erityisavustus: 1. luku- ja kirjoitustaidon sekä kotoutttavan suomen/ruotsin kielen koulutuksen järjestäminen kotoutumisajan ylittäneille maahanmuuttajille, 2. aikuisten perustaitoja vahvistavat koulutukset Annika Bussman
Helmikuu, 2023 Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin sekä toimenpiteisiin nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi vuosille 2023–2024 Mika Puukko
Helmikuu, 2023 Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin 2023–2024 Mervi Eskelinen
Maaliskuu, 2023 Taiteen perusopetuksen ylimääräinen valtionavustus Hanna Koskimies
Maaliskuu, 2023 Erityisavustus tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta digitaalisessa ympäristössä edistäviin tiedotus-, koulutus- tai selvityshankkeisiin Anna Vuopala
Maaliskuu, 2023 Eräät valtion vuoden 2023 talousarviossa yksilöityihin käyttötarkoituksiin myönnettävät yleis- ja erityisavustukset Tuula Maijala, eri esittelijöitä
Maaliskuu, 2023 Uskontojen vuoropuhelun edistäminen Hanna Kiiskinen
Maaliskuu, 2023 Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien toimintaan Hanna Kiiskinen
Maaliskuu, 2023 Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki Elina Mäkelä, Sanna Käyhkö
Huhtikuu, 2023 Erityisavustus mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseen Silja Hakulinen
Huhtikuu, 2023 Urheiluopistojen harkinnanvaraiset valtionavustukset Samuli Rasila
Huhtikuu, 2023 Erityisavustus opetusmetsien käyttöoikeussopimusmallin kompensointiin vuonna 2023 Jukka Lehtinen
Huhtikuu, 2023 Erityisavustukset kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtäviin Kirsi Kaunisharju
jatkuva haku Vapaan sivistystyön kehittämis-, tutkimus-, arviointi- ja seurantahankkeista sekä elinikäiseen oppimiseen liittyvästä EU- ja kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvat suunnittelu-, käynnistämis- ja toiminta-avustukset Petra Heikkinen
jatkuva haku Erityisavustukset varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittämiseen Mika Puukko
jatkuva haku Nuorisoalan valtakunnallisen toiminnan kehittämisavustukset Marja N. Pulkkinen
jatkuva haku Erityisavustukset tieteen edistämiseen Sami Niinimäki