Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten hakuaikoja

Tälle sivulle on koottu ennakkotietoa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten hakuajoista vuodelle 2023. Lista päivitetään keväällä ja syksyllä.

Hakuajat ovat vain suuntaa antavia ja tarkoitettu ennakoinnin avuksi. Luettelo ei ole kattava. Varmista oikea hakuaika ja haun muut yksityiskohdat aina hakuilmoituksesta!

Hakuaika päättyy Avustus Vastuuhenkilö OKM:ssä
Elokuu, 2023 Erityisavustukset nuorten talous- ja työelämätaitojen edistämiseen Marja N. Pulkkinen
Syyskuu, 2023 Yleisavustukset tiedeinstituuttien, tutkimuslaitosten, tiedekeskusten, tieteellisten seurojen ja tiedettä tukevien yhdistysten toimintaan Sami Niinimäki
Syyskuu, 2023 Yleisavustukset eduskunnassa istuvien puolueiden taustalla toimiville ajatuspajoille Sami Niinimäki
Syyskuu, 2023 Avustukset nuorisoalan järjestöjen toimintaan vuonna 2024 Mikko Cortés Téllez
Lokakuu, 2023 Avustukset nuorisokeskusten toimintaan vuonna 2024 Marja N. Pulkkinen
Lokakuu, 2023 Erityisavustus digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen tukemiseen, yhteisiin palveluihin yleisille kirjastoille sekä aineettoman kulttuuriperinnön digitointiin Tapani Sainio
Lokakuu, 2023 Yleisten kirjastojen valtakunnallinen kehittämistehtävä, alueellinen kehittämistehtävä, erityinen tehtävä ja toiminnan kehittäminen Leena Aaltonen
Lokakuu, 2023 Erityisavustus lukemisen ja lukutaidon edistämiseen vankiloissa Leena Aaltonen
Lokakuu, 2023 Erityisavustukset vapaan sivistystyön rakenteelliseen kehittämiseen Petra Heikkinen
Marraskuu, 2023 Yleisavustukset Suomen kulttuuri-instituuttien toimintaan Riitta Heinämaa
Marraskuu, 2023 Yleisavustukset vapaan sivistystyön järjestöjen toimintaan Petra Heikkinen
Marraskuu, 2023 Eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) mukaiset yleisavustukset Petra Heikkinen
Marraskuu, 2023 Taiteen ja kulttuurin valtakunnalliset yhteisöt Eri esittelijöitä
Marraskuu, 2023 Avustukset eräille erikoismuseoille Mirva Mattila
Marraskuu, 2023 Yleisavustukset valtakunnallisten ystävyysseurojen toimintaan Emma Harju
Marraskuu, 2023 Yleisavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan Emma Harju
Marraskuu, 2023 Yleisavustukset kulttuuriseen ulkosuomalaistoimintaan tai suomalais-ugrilaiseen kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön Riitta Heinämaa, Maija Lummepuro
Marraskuu, 2023 Yleisavustukset lastenkulttuurin edistämiseen Iina Berden
Joulukuu, 2023 Valtionavustukset tilakustannuksiin Päivi Salonen
Joulukuu, 2023 Yleisavustukset opintokeskusta ylläpitävien järjestöjen sivistys- ja kulttuuritoimintaan Petra Heikkinen
Joulukuu, 2023 Viittomakielisen kirjaston toiminta Leena Aaltonen
Joulukuu, 2023 Yhteispohjoismainen kirjastoautotoiminta Leena Aaltonen
Joulukuu, 2023 Erityisavustukset kulttuuriviennin edistämiseen Kimmo Aulake
Joulukuu, 2023 Erityisperustein myönnettävät yleis- ja erityisavustukset Tuula Maijala, eri esittelijöitä
Joulukuu, 2023 Investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjauksiin ja perustamishankkeisiin Päivi Salonen
Helmikuu, 2024 Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin Mika Puukko, Mervi Eskelinen
jatkuva haku Nuorisoalan valtakunnallisen toiminnan kehittämisavustukset Marja N. Pulkkinen, eri esittelijöitä
jatkuva haku Erityisavustukset tieteen edistämiseen Sami Niinimäki
jatkuva haku Erityisavustukset vapaan sivistystyön kehittämis-, tutkimus-, arviointi- ja seurantahankkeisiin sekä elinikäiseen oppimiseen liittyvään EU- ja kansainväliseen yhteistyöhön Petra Heikkinen
jatkuva haku Erityisavustukset varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittämiseen Mika Puukko, eri esittelijöitä