Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten hakuaikoja

Tälle sivulle on koottu ennakkotietoa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten hakuajoista vuodelle 2022. Lista päivitetään keväällä ja syksyllä.

Hakuajat ovat vain suuntaa antavia ja tarkoitettu ennakoinnin avuksi. Luettelo ei ole kattava. Varmista oikea hakuaika ja haun muut yksityiskohdat aina hakuilmoituksesta!

Hakuaika päättyy Avustus Vastuuhenkilö OKM:ssä
Elokuu, 2022 Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki Elina Mäkelä
Elokuu, 2022 Erityisavustukset nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitojen edistämiseen Marja. N Pulkkinen
Syyskuu, 2022 Yleisavustukset tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, Tiedekeskus Heurekan, sekä tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan Sami Niinimäki
Syyskuu, 2022 Yleisavustukset yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille Sami Niinimäki
Syyskuu, 2022 Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022–2024 Mika Puukko
Syyskuu, 2022 Avustukset nuorisoalan järjestöjen toimintaan vuonna 2023 Mikko Cortés Téllez
Syyskuu, 2022 Erityisavustukset kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtäviin Kirsi Kaunisharju
Syyskuu, 2022 Erityisavustukset kulttuuriviennin edistämiseen Kimmo Aulake
Syys-lokakuu, 2022 Yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittäminen Leena Aaltonen
Lokakuu, 2022 Liikuntatiede: tutkimusprojektit Samuli Rasila
Lokakuu, 2022 Avustukset nuorisokeskusten toimintaan vuonna 2023 Marja N.Pulkkinen
Lokakuu, 2022 Avustukset nuorisokeskusten investointeihin Marja N.Pulkkinen
Lokakuu, 2022 Erityisavustus digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen tukemiseen, yhteisiin palveluihin yleisille kirjastoille sekä museoiden digitaalisen siirtymän tukemiseen Tapani Sainio
Lokakuu, 2022 Liikkuva koulu ja opiskelu -kehittämisavustukset yläkoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten toimintaan 1.12.2022-31.12.2023 Päivi Aalto-Nevalainen
Lokakuu, 2022 Yleisten kirjastojen valtakunnallinen kehittämistehtävä, alueellinen kehittämistehtävä, erityinen tehtävä ja toiminnan kehittäminen Leena Aaltonen
Lokakuu, 2022 Yleisavustukset Suomen kulttuuri-instituuttien toimintaan Riitta Heinämää
Lokakuu, 2022 Erityisavustukset visuaalisen taiteen edistämiseen Mari Karikoski
Lokakuu, 2022 Erityisavustukset vapaan sivistystyön rakenteelliseen kehittämiseen Annika Bussman, Petra Heikkinen
Lokakuu, 2022 Yleisavustukset kotitalousneuvontajärjestöille sekä käsi- ja taideteollisuusjärjestöille Petra Heikkinen
Loka-marraskuu, 2022 Erityisavustukset yleisiin taidetta ja kulttuuria edistäviin hankkeisiin eri esittelijöitä
Loka-marraskuu, 2022 Liikunnan ja urheilun arvokisat ja suurtapahtumat Hannu Tolonen
Marraskuu, 2022 Yleisavustukset vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen toimintaan ja eräiden muiden järjestöjen sivistystoimintaan Petra Heikkinen
Marraskuu, 2022 Eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) mukaiset yleisavustukset Petra Heikkinen
Marraskuu, 2022 Taiteen ja kulttuurin valtakunnalliset yhteisöt eri esittelijöitä
Marraskuu, 2022 Avustukset eräille erikoismuseoille Mirva Mattila
Marraskuu, 2022 Yleisavustukset valtakunnallisten ystävyysseurojen toimintaan Sanna Käyhkö
Marraskuu, 2022 Yleisavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan Sanna Käyhkö
Marraskuu, 2022 Yleisavustukset kulttuuriseen ulkosuomalaistoimintaan tai suomalais-ugrilaiseen kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön Riitta Heinämaa, Maija Lummepuro
Marraskuu, 2022 Yleisavustukset lastenkulttuurin edistämiseen Iina Berden
Marraskuu, 2022 Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustukset Päivi Aalto-Nevalainen
Marraskuu, 2022 Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat Kari Niemi-Nikkola
Marraskuu, 2022 Liikuntatieteelliset jatkotutkimushankkeet Samuli Rasila
Marraskuu, 2022 Valtionavustukset tilakustannuksiin  
Marraskuu, 2022 Seuratoiminnan kehittämistuki 2023 (seuratuki) Sari Virta
Joulukuu, 2022 Liikuntatiede: tutkimusyhteisöt ja tiedonvälitysyhteisöt Samuli Rasila
Joulukuu, 2022 Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten harkinnanvaraiset kehittämisavustukset Samuli Rasila
Joulukuu, 2022 Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustus 2023; lajiliitot, aluejärjestöt, muut liikuntaa edistävät järjestöt Kari Niemi-Nikkola, Päivi Aalto-Nevalainen, Sari Virta
Joulukuu, 2022 Yleisavustukset opintokeskusta ylläpitävien järjestöjen sivistys- ja kulttuuritoimintaan Petra Heikkinen
Joulukuu, 2022 Liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palveleva tutkimus- ja kehitystyö Mikko Helasvuo
Joulukuu, 2022 Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustukset Mikko Helasvuo
Joulukuu, 2022 Valtion ylimääräinen urheilijaeläke Kari Niemi-Nikkola
Joulukuu, 2022 Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeet Mikko Helasvuo
Joulukuu, 2022 Viittomakielisen kirjaston toiminta Leena Aaltonen
Joulukuu, 2022 Yhteispohjoismainen kirjastoautotoiminta Leena Aaltonen
Joulukuu, 2022 Erityisperustein myönnettävät yleis- ja erityisavustukset eri esittelijöitä
Joulukuu, 2022 Kansallisten taidelaitosten toiminta-avustukset Katri Santtila
Joulukuu, 2022 Investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjauksiin ja perustamishankkeisiin  
Joulukuu, 2022 Erityisavustukset nuorisoalan osaamiskeskusten neljännelle toimintavuodelle Emma Taipale, eri esittelijöitä
Huhtikuu, 2023 Urheiluopistojen harkinnanvaraiset valtionavustukset Samuli Rasila
jatkuva haku Nuorisoalan valtakunnallisen toiminnan kehittämisavustukset Marja N. Pulkkinen, eri esittelijöitä
jatkuva haku Erityisavustukset tieteen edistämiseen Sami Niinimäki, eri esittelijöitä
jatkuva haku Liikunnan yleiset projektit eri esittelijöitä
jatkuva haku Erityisavustukset vapaan sivistystyön kehittämis-, tutkimus-, arviointi- ja seurantahankkeisiin sekä elinikäiseen oppimiseen liittyvään EU- ja kansainväliseen yhteistyöhön Annika Bussman, Petra Heikkinen
jatkuva haku Erityisavustukset varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittämiseen eri esittelijöitä