Hoppa till innehåll

Realämnesproven i studentexamen tidigareläggs med en vecka på grund av coronaviruset

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2020 12.16
Pressmeddelande

Studentexamensnämnden har tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet beslutat att tidigarelägga de dagar då proven i realämnen skrivs. De prov som planerats för den tredje studentexamensveckan våren 2020 flyttas till den andra veckan och avläggs således redan tisdagen den 17 mars och torsdagen den 19 mars.

Avsikten är att trygga ordnandet av examenstillfället, så att så många som möjligt ska kunna avlägga sin examen.

Examenstidtabellen komprimeras så att alla prov, med undantag av modersmålsproven i samiska, ordnas före den 20.3. Tidtabellen justeras så att proven i realämnen (religion, livsåskådning, samhällslära, kemi, geografi, hälsolära, psykologi, filosofi, historia, fysik och biologi) tidigareläggs med en vecka, dvs. till den 17 och 19 mars.

Den nya tidtabellen för de prov som ännu ska avläggas i vårens studentskrivningar:

mån 16.3: det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
tis 17.3. (flyttad från 24.3.): religion, livsåskådning, samhällslära, kemi, geografi, hälsolära
ons 18.3: matematik, lång och kort lärokurs
tors 19.3. (flyttad från 26.3.): psykologi, filosofi, historia, fysik och biologi
fre 20.3: främmande språk, lång lärokurs (engelska, franska, spanska, tyska, ryska)
mån 23.3: modersmålsprovet i samiska

- Genom att tidigarelägga realproven strävar vi efter att garantera att vårens studentexamen kan avläggas med examinandernas säkerhet i åtanke. Ifall vårens studentskrivningar inhiberas kan en betydande del av åldersgruppen bli utan behörighet att söka i synnerhet till ett universitet, vilket på ett väsentligt  sätt skulle påverka hela samhällets funktioner även i framtiden, säger undervisningsminister Li Andersson.

- Lösningen möjliggör att högskolorna kan ordna urvalsproven som planerat och att de har studentprovens resultat till sitt förfogande för antagning på basis av betyg, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Studentexamensnämnden följer upp situationen dagligen och ger gymnasierna råd om arrangemangen kring studentskrivningarna.

Tidigareläggandet av proven innebär ändringar för såväl examinandernas som gymnasiernas förberedelser. Det här kan ändå på ett betydande sätt bidra till att åldersgruppen kan avlägga studentexamen ifall situationen med coronaviruset i Finland blir mer omfattande. Tidigareläggandet av proven  förkortar tiden för repetition av lärokursen. Dock har det kunnande som krävs för proven förkovrats under en längre tid under gymnasiestudierna.

Realprovet som flyttas från tisdagen den 24 mars till den 17 mars berör 19 788 examinander och realprovet som flyttas från torsdagen den 26.3. till den 19.3. berör 23 319 examinander.

För en del av examinanderna innebär ändringen i tidtabellen att provveckan blir mer intensiv. Ca 37 procent av examinanderna har inte prov under på varandra följande dagar trots den komprimerade tidtabellen. Ca 32 procent kommer att ha två på varandra följande provtillfällen, 22 procent två tillfällen med två på varandra följande provdagar och 8 procent tre på varandra följande provtillfällen. Endast en procent skriver prov under alla fem provdagar.

Studentexamensnämnden ber gymnasierna att omedelbart vara i kontakt med alla examinander som har anmält sig till ifrågavarande prov och meddela om ändringarna i tidtabellen. Ifall examinanden inte kan delta på grund av ändringen, informerar gymnasiet och studentexamensnämnden om olika alternativ,  t.ex. om annullering av anmälan.

Mer information om tidtabellsändringen samt svar på vanliga frågor på Studentexamensnämndens webbplats: https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset

Upplysningar:

- generalsekreterare Tiina Tähkä (SEN), tfn 0295 338 201
-  specialsakkunnig Robin Lundell (SEN) tfn 0295 338 242
- överdirektör Mika Tammilehto (OKM) tfn 0295 330 308
-  direktör Tiina Silander (UKM), tfn 0295 330 188

Allmänbildande utbildning Hanna Kosonen Högskoleutbildning och forskning Li Andersson Utbildning