Hoppa till innehåll

Visionen för internationell verksamhet inom högskoleutbildningen och forskningen har uppdaterats

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.8.2022 11.30 | Publicerad på svenska 19.8.2022 kl. 12.02
Nyhet
Sari Lindblom, ordförande för det internationella forumet,  överräcker visionen åt minister Honkonen
Orförande för det internationella forumet Sari Lindblom överräcker visionen åt minister Honkonen

Visionen för internationell verksamhet överlämnades till forsknings- och kulturminister Petri Honkonen tisdagen den 16 augusti. Genom visionen uppdateras riktlinjerna för att främja internationaliseringen av högskoleutbildningen och forskningen 2017–2025, som godkändes under förra regeringsperioden.

Forumet för internationella frågor om högskoleutbildning och forskning (KV-forumet), som utsetts av undervisnings- och kulturministeriet, har i samarbete med intressegrupperna utarbetat en vision för att vägleda olika aktörer, t.ex. högskolor och ämbetsverk inom förvaltningsområdet, att inrikta sina egna strategier för internationell verksamhet på teman som är viktiga i visionen. I visionen betonas i synnerhet vetenskapens, forskningens och utbildningens frihet, Finlands konkurrenskraft, ett kulturellt och språkligt mångfaldigt samhälle, hållbar utveckling och nationellt samarbete som en förutsättning för att främja internationell verksamhet.

- I denna tid är våra värderingar och verksamhetsprinciper viktigare än någonsin. Det är viktigt att inte bara säga dem högt utan också att genomföra dem i praktiken. Vi försvarar vetenskapens, forskningens och utbildningens frihet, aktörernas autonomi samt de odelbara och oförytterliga mänskliga rättigheterna. Jämlikhet och solidaritet måste vara en del av vår verksamhet, både nationellt och internationellt, sade forsknings- och kulturminister Petri Honkonen när han tog emot visionen.

KV-forumet inrättades i enlighet med riktlinjerna för att främja internationaliseringen av högskoleutbildningen och forskningen i syfte att följa upp och främja genomförandet av internationella riktlinjer. Det första forumet var verksamt 2018–2019 och det andra inledde sitt arbete våren 2020. I och med det förändrade världsläget till följd av pandemin, och i synnerhet till följd av Rysslands anfallskrig våren 2022, uppstod ett behov av att uppdatera de tidigare antagna riktlinjerna. KV-forumet arbetade med visionen i olika sammansättningar under läsåret 2021–2022.

Mer information: Tiina Vihma-Purovaara, undervisningsråd, tfn 0295 330 327 

Högskoleutbildning och forskning