Hoppa till innehåll

Webbenkät som stöd för beredningen av den utbildningspolitiska redogörelsen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2020 9.53 | Publicerad på svenska 17.1.2020 kl. 10.45
Nyhet

Regeringen bereder en utbildningspolitisk redogörelse som sträcker sig fram till 2030. Redogörelsen ska vara klar vid utgången av 2020. Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat en webbenkät där man samlar in respons som stöd för beredningen. Webbenkäten är öppen och alla har en möjlighet att ge sin syn på hur kunnandet, lärandet och forskningen ska se ut år 2030 och på så sätt påverka de ärenden som lyfts fram i redogörelsen.

Genom den utbildningspolitiska redogörelsen bereder man riktlinjer för att garantera att:

  • utbildnings- och kunnandenivån stiger inom alla utbildningsnivåer, skillnader i lärande minskar och den utbildningsmässiga jämlikheten ökar
  • barn och unga mår bra
  • utbildningen bygger upp samhällelig jämlikhet och likvärdighet
  • Finland är ett internationellt attraktivt land för studier, forskning och investeringar

I redogörelsen riktar sig granskningen till hela utbildningssystemet och utvecklandet av forskningen.

Webbenkäten är öppen för alla intresserade och är öppen under tiden 17.1 - 14.2.2020. Därutöver ordnar UKM under våren omfattande hörandetillfällen för olika intressentgrupper samt forskarträffar.

Avsikten är att den utbildningspolitiska redogörelsen avlåts till riksdagen under hösten 2020.

 
Upplysningar:
-  Petri Haltia, konsultativ tjänsteman  (UKM), tfn 02953 30096

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Utbildning Yrkesutbildning