Hoppa till innehåll

Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet har beviljats

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2023 8.30 | Publicerad på svenska 24.4.2023 kl. 15.56
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat idrotts- och motionsföreningar nästan 4,3 miljoner euro i utvecklingsstöd för föreningsverksamhet. Med hjälp av föreningsstödet främjas jämställda och jämlika möjligheter för barn och unga att utöva idrott och motion, särskilt genom verksamhet med låg tröskel.

Sammanlagt 350 projekt beviljades föreningsstöd, av vilka 126 är fortsatta projekt och 224 nya utvecklingsprojekt. Understöden riktas till 102 olika kommuner. Av de projekt som beviljats understöd är 45 projekt gemensamma för flera föreningar. Genom dessa projekt påverkar stödet förutom den sökande föreningens arbete även totalt cirka 82 andra föreningars verksamhet. 

- De understödda projekten belyser mångfalden och det breda utbudet inom föreningsverksamheten. Föreningarna är olika och på grund av sin verksamhetsmiljö står de inför olika utmaningar. Vissa föreningar lyckas även med hjälp av mindre projekt och understöd genomföra projekt som har god verkan i sin egen verksamhetsmiljö, säger överinspektör Sari Virta.

- Det är glädjande att flera projekt där föreningen vill öka och utveckla samhörigheten får understöd i år. Samhörigheten är en viktig del av föreningsaktörernas välbefinnande, betonar Virta.

Även i årets projekt betonas drop out-fenomenet bland unga. Verksamheten utvecklas antingen genom att föreningen inrättar egna grupper för i synnerhet unga över 13 år, tar med unga i utvecklingen av föreningen eller skolar upp unga för uppgifter som instruktörer, funktionärer eller domare. Dessutom finns det projekt där man går in för att genomföra åtgärder som de unga själva önskat sig eller föreslagit eller för att inrätta ett ungdomsråd inom föreningen.

Fler projekt än i fjol främjar familjemotion, och projekten omfattar även specialidrott. Inom ramen för sammanlagt 141 projekt som får understöd går en del av understödet direkt till att stödja idrott och motion för barn och unga i mindre bemedlade familjer, så att stödet antingen anslås för hobbyavgifter eller anskaffning av redskap.

Beviljade understöd och information om utvecklingsstödet för föreningsverksamhet

Mer information: Sari Virta, överinspektör, tfn 0295 330 377