Hoppa till innehåll

Utredning: Små föreningar är en viktig del av frivilligverksamheten inom motion och idrott

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2023 9.03
Pressmeddelande

Enligt en utredning som undervisnings- och kulturministeriet beställt har små idrotts- och motionsföreningar stor betydelse med tanke på livskraften för frivilligverksamheten inom idrotten. Små föreningar främjar gemenskap och kan agera smidigt, men det kan vara svårt för dem att skaffa nya medlemmar och resurser.

Pasi Mäenpääs utredning kompletterar helhetsbilden av de finländska föreningarna och deras olika verksamhetsprofiler. Syftet med utredningen är att stimulera debatten om föreningsverksamhetens framtid och erbjuda stöd för utvecklingsarbetet. Utredningen gällde registrerade föreningar som har färre än 50 medlemmar och vars huvudsakliga syfte är att genomföra motion och idrott. Det finns uppskattningsvis 2 000–2 500 sådana små föreningar i Finland.

– Vi har nu en lägesbild av frivilligverksamheten inom finländsk motion och idrott, sammanställd från olika utredningar som genomförts under de senaste åren. Med hjälp av denna information kan vi inrikta vår egen informationsstyrning på föreningsverksamhetens område, konstaterar Sari Virta, överinspektör inom ansvarsområdet för idrott.

Slutsatsen i utredningen var att små föreningar får sin livskraft från hobbymotion för vuxna och från nya och mindre utövade grenar. Den målinriktade tävlingsidrotten och professionella föreningsverksamheten växer och utvecklas däremot huvudsakligen inom de större föreningarna.
 
Utsikterna för de små föreningarna ser positiva ut för i år. Hälften av de föreningsaktörer som besvarade utredningens enkät ansåg att verksamheten och livskraften för den egna föreningen kommer att förbli oförändrad och ungefär en tredjedel bedömde att utvecklingen är positiv.

I utredningen diskuteras huruvida de små föreningarna kan hitta en plattform för sin verksamhet inom den fjärde sektorn, vars friare verksamhetsmiljö saknar de administrativa skyldigheter som ibland upplevs som tunga. Samtidigt kan också en förenings utveckling gå från att utgöra en fri grupp inom den fjärde sektorn till att bli en officiell förening inom den tredje sektorn.

Små idrotts- och motionsföreningar som en del av den finländska föreningsverksamheten. Verksamhetsprofil, roll och betydelse.

Mer information:

  • Pasi Mäenpää, forskare, tfn 040 778 8993
  • Sari Virta, överinspektör, tfn 0295 330377