Hoppa till innehåll

Utredning om inrättandet av ett etiskt organ på kulturområdet på remiss

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2020 16.33
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har beställt en utredning av jur.kand. Jukka Liedes om inrättandet av ett organ för etiska frågor inom kultur och konst i Finland. Undervisnings- och kulturministeriet ber om utlåtanden om innehållet i utredningen.

Undervisning- och kulturministeriet ber om ert utlåtande angående utredarens förslag om att eventuellt inrätta ett etiskt organ inom konst- och kulturområdet.  Remissförfarandet äger rum i justitieministeriets tjänst utlåtande.fi. Tidsfristen för remissvar går ut den 25 november 2020.

Enligt utredaren Jukka Lides förslag behövs det ett etiskt organ inom konst- och kultursektorn. Enligt förslaget ska uppgifterna rådet svarar för både gälla förebyggande verksamhet och verksamhet i efterhand, med betoning på förebyggande verksamhet. 

Han föreslår att organet administrativt förläggs i anslutning till Centret för konstfrämjande. Däremot ska verksamheten bedrivas självständigt och oberoende i förhållande till både Centret för konstfrämjande och undervisnings- och kulturministeriet. 

Andra webbplatser