Hyppää sisältöön

Selvitys kulttuurialan eettisen toimielimen perustamisesta lausunnolle

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2020 16.33
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi OTK Jukka Liedekseltä selvityksen kulttuurin ja taiteen eettisiä kysymyksiä käsittelevän toimielimen perustamisesta Suomeen. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja selvityksen sisällöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut lausuntomenettelyn selvityshenkilön ehdotuksesta, joka koskee mahdollista eettisen toimielimen perustamista taiteen ja kulttuurin toimialalle.  

Lausuntomenettely tapahtuu oikeusministeriön lausuntopalvelu.fi -sivustolla . Lausuntojen antamisen määräaika on 25.11.2020. 

Selvityshenkilö Jukka Liedeksen ehdotuksen mukaan taiteen ja kulttuurin toimialalle tarvitaan eettinen toimielin. Sen tehtävät koskisivat sekä ennaltaehkäisevää että jälkikäteistä toimintaa pääpainon ollessa ennaltaehkäisevässä toiminnassa. 

Selvityshenkilö esittää, että toimielin sijoitettaisiin hallinnollisesti Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen. Toimielin olisi kuitenkin toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton sekä Taiteen edistämiskeskukseen että opetus- ja kulttuuriministeriöön nähden. 

Muualla verkossa