Hoppa till innehåll

Utredning: ersättningen för e-utlåning borde utvidgas till att gälla även utlåning av e-böcker och e-ljudböcker från allmänna bibliotek

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2022 11.55
Pressmeddelande

Hovrättsrådet Kristiina Harenko, som utsett till utredare av undervisnings- och kulturministeriet, föreslår att ersättningen för e-utlåning ska utvidgas till att gälla även utlåning av e-böcker och e-ljudböcker från allmänna bibliotek. Rätten till ersättning ska enligt förslaget förverkligas genom att utvidga tillämpningsområdet för det nuvarande utlåningsersättningssystemet, varvid staten ska stå för kostnaderna. Utredningen överlämnades till forsknings- och kulturminister Petri Honkonen onsdagen den 19 oktober.

Enligt Harenko är ersättningen för utlåning särskilt viktig för författare och översättare av böcker. På samma sätt är det viktigt för de allmänna biblioteken att få nya böcker till sina samlingar också i e-format för att de ska kunna utföra sina centrala uppgifter. Inom ramen för det nationella e-biblioteksprojektet har man också arbetat för att möjliggöra utlåning av e-material. Av dessa orsaker bör reformen genomföras så snabbt som möjligt.

I utredningen konstaterar Harenko att ersättningen för utlåning av e-material inte grundar sig på någon inskränkningsbestämmelse i upphovsrättslagen. Ur upphovsrättslig synvinkel är det inte nödvändigt att föreskriva om ersättningen för utlåning i lag, eftersom det är fråga om utlåning som omfattas av rättsinnehavarnas ensamrätt. Det är fråga om ersättning som betalas för användning av ett verk utan vederlag i en situation där man genom de normala avtalsarrangemangen inte kan garantera upphovsmännen tillräcklig utkomst eller biblioteken tillräcklig tillgång till verken för att kunna upprätthålla sina samlingar på ett behörigt sätt.

Enligt utredningen kan den föreslagna ersättningen för utlåning av e-böcker och e-ljudböcker genomföras också på annat sätt än genom lagstiftning. Lagstiftningslösningen stabiliserar dock systemet och skapar rättsliga grunder för att reservera anslag för ersättningarna i statsbudgeten. Enligt förslaget är det motiverat att ta in en bestämmelse om ersättning i upphovsrättslagen, eftersom utlåningsersättning ska betalas endast för användning av skyddade verk.

I planen för de offentliga finanserna 2023–2026 har man gjort en ramreservering på en miljon euro för ersättning för e-utlåning från och med år 2023.

- Jag är väldigt glad över att utredaren Kristiina Harenko utöver en ändring av lagstiftningen också har föreslagit en snabbare väg framåt. Lösningen, som innebär att nästa års ersättning för e-utlåning från allmänna bibliotek genomförs genom ministeriets beslut, gör det också möjligt att snabbt få tillgång till den ramresevering som fastställdes förra våren, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen.

Utredning om ersättning för användning av e-material vid bibliotek

Mer information: [email protected]