Hyppää sisältöön

Selvitys: e-lainauskorvaus tulisi ulottaa e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaamiseen yleisistä kirjastoista

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2022 11.55
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama selvityshenkilö, hovioikeudenneuvos Kristiina Harenko esittää, että e-lainauskorvaus ulotettaisiin yleisten kirjastojen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaukseen. Korvausoikeus toteutettaisiin laajentamalla nykyisen lainauskorvausjärjestelmän soveltamisalaa, jolloin kustannuksista vastaisi valtio. Selvitys luovutettiin keskiviikkona 19. lokakuuta tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle.

Harengon mukaan lainauskorvauksen merkitys on erityisen suuri kirjojen tekijöille ja kääntäjille. Vastaavasti yleisten kirjastojen keskeisten tehtävien toteuttamiseksi on tärkeätä, että ne saisivat kokoelmiinsa uutuuksia myös e-formaateissa. Valtakunnallisessa e-kirjastoprojektissa on tehty työtä e-lainauksen mahdollistamiseksi. Näistä syistä uudistus tulisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti.

Harenko toteaa selvityksessä, että e-aineistojen lainauskorvaus ei perustu tekijänoikeuslain rajoitussäännökseen. Tekijänoikeudellisesti ei ole välttämätöntä säätää lainauskorvauksesta laissa. Kysymys on oikeudenhaltijoiden yksinoikeuksien piiriin kuuluvasta lainauksesta. Kysymys on korvauksesta, jota maksetaan teoksen vastikkeettomasta käytöstä tilanteessa, jossa tavanomaisin sopimusjärjestelyin ei kyetä takaamaan tekijöille riittävää toimeentuloa ja kirjastoille riittävää teosten saatavuutta kokoelmien asianmukaiseksi ylläpitämiseksi.

Selvityksen mukaan ehdotettava lainauskorvaus e-kirjoille ja e-äänikirjoille olisi toteutettavissa muullakin tavalla kuin lainsäädännöllisenä ratkaisuna. Lainsäädännöllinen ratkaisu tuo kuitenkin vakautta järjestelmään ja luo oikeudelliset perusteet varata korvauksiin määrärahat valtion talousarviosta.  Korvaussäännös olisi perusteltua sisällyttää tekijänoikeuslakiin, koska lainauskorvausta tulisi maksaa vain suojattujen teosten käytöstä.

Julkisen talouden suunnitelmassa 2023-2026 on kehysvaraus miljoona euroa e-lainauskorvauksiin vuodesta 2023 lähtien.

- Erityisen ilahtunut olen siitä, että selvityshenkilö Kristiina Harenko on esittänyt lainsäädännön muuttamisen rinnalle myös nopeamman etenemistien. Ratkaisulla, jossa ensi vuoden e-lainauskorvaus yleisten kirjastojen e-lainaamisesta toteutetaan ministeriön päätöksellä, mahdollistetaan myös se, että viime keväänä päätetty kehysvaraus on mahdollista saada nopeasti käyttöön, toteaa tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen.

E-aineistojen kirjastokäytön korvaamista koskeva selvitys

Lisätietoja: [email protected]