Hoppa till innehåll

Utredare granskar nationalspråkens ställning i högskoleundervisning och vetenskaplig forskning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2023 11.32 | Publicerad på svenska 12.1.2023 kl. 15.04
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har tillsatt professor Janne Saarikivi till utredare för ett projekt som syftar till att utreda finska och svenska språkets ställning inom universitetsutbildningen och den vetenskapliga forskningen. Filosofie magister Jani Koskinen bistår Saarikivi i projektet. Utredningsrapporten ska överlämnas till ministeriet senast den 31 mars 2023.

I utredningen granskas särskilt undervisningsspråken i universitetens kandidat-, magister- och doktorandprogram, språken i lärdomsproven, rekryteringspraxis, publiceringspraxis och språkanvändningen inom universitetsförvaltningen och i universitetens vardag. Projektet resulterar i en slutrapport, och utifrån slutrapportens resultat är möjligt att lägga fram utbildnings- och språkpolitiska rekommendationer. Saarikivis utredning stöder de utredningar om språkens ställning som pågår vid andra ministerier.

– Främmande språk tar allt större plats i det offentliga rummet. Utredningen kartlägger hur situationen ser ut inom högskoleutbildningen och forskningen. Vi väntar oss också förslag till åtgärder för att stödja nationalspråkens ställning, säger minister Petri Honkonen.

Utredning: Flerspråkig bildning eller engelskspråkiga lösningar? Utredning om språkvalen vid universiteten

Mer information: professor Janne Saarikivi, tfn. 041 532 3754, [email protected]

Pressmeddelandet uppdaterades den 4 juli 2023 kl. 12.50: en länk till rapporten har lagts till. Saarikivi har lagts till som uppgiftslämnare.