Hoppa till innehåll

Statsunderstöd för utveckling av småbarnspedagogik som ordnas på sjukhus

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statens specialunderstöd för utveckling av småbarnspedagogik som ordnas på sjukhus för åren 2022–2023. Det specialunderstöd som beviljas uppgår sammanlagt till högst 1 000 000 euro för åren 2022–2023 under moment 29.10.20 i undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel. 

Statens specialunderstöd beviljas till kommuner och samkommuner inom vars område det finns småbarnspedagogik som ordnas på sjukhus eller till kommuner och samkommuner som är intresserade av att utveckla genomförandet av småbarnspedagogik för barn som vårdas på sjukhus eller som behöver sjukhusvård.

Ansökningstiden börjar 17.2.2022 och går ut 24.3.2022 kl. 16.15. 

Vi eftersträvar att fatta besluten under april 2022.

Statens specialunderstöd kan användas fram till utgången av 2023.

Småbarnspedagogik

Ytterligare information

Undervisningsråd Tarja Kahiluoto, tfn. 02953 30386, [email protected] 

Projektsekreterare Aili Tervonen, tfn. 0295 330216, [email protected]  

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

Statsunderstöd – ärendehantering och anvisningar

[email protected]