Hoppa till innehåll

Utbudet av yrkesutbildning på engelska utvidgas vid ingången av 2023

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2022 13.44 | Publicerad på svenska 21.11.2022 kl. 12.42
Pressmeddelande

Undervisningsminister Li Andersson har beviljat sammanlagt åtta utbildningsanordnare 13 nya rättigheter att ordna yrkesinriktad examensutbildning på engelska fr.o.m. den 1 januari 2023. I och med beslutet utvidgas utbildningsutbudet på engelska särskilt inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, hotell-, restaurang- och cateringbranschen, turistbranschen, social- och hälsovården samt maskin- och produktionstekniken. Bland dessa finns fyra utbildningsanordnare som får sin första rätt att ordna examen på engelska.

Inom många branscher råder det för närvarande brist på arbetskraft, vilket bör åtgärdas även med hjälp av engelskspråkig yrkesutbildning. Genom examensutbildning på engelska förbättrar man samtidigt utbildningsmöjligheterna i synnerhet för dem som har ett främmande språk som modersmål i syfte att främja sysselsättningen. Målet är också att stärka regionernas livskraft och konkurrenskraft.

Fyra utbildningsanordnare fick sin första rätt att ordna en eller flera examina på engelska: Etelä-Savon Koulutus Oy, Turun Aikuiskoulutussäätiö sr, Åbo stad och Sameområdets utbildningscentral. Dessutom utökas det engelskspråkiga utbildningsutbudet hos fyra utbildningsanordnare: samkommunen för utbildning i Esboregionen Omnia, Tammerfors stad, samkommunen för utbildning i Jyväskylä Gradia och Vasa stad.

En förutsättning för rätten att ordna examen på främmande språk är att utbildningsanordnaren ser till att de studerande utvecklar, stärker och uppnår tillräckliga kunskaper i finska och svenska som en del av den engelskspråkiga examensutbildningen. Detta kräver ett nära samarbete med arbetslivet, så att även arbetslivet är engagerat i utbildningen för att säkerställa tillgången på kompetent arbetskraft. För att utveckla branschens hållkraft krävs det också att man i fråga om studerande med ett främmande språk som modersmål säkerställer språk- och kulturkompetensen och förutsättningarna för integration och sysselsättning samt att man beaktar även andra faktorer som på olika sätt stöder utbildningens mål.

- Det är viktigt att de studerande får den kompetens som de behöver för att klara sig i arbetslivet. I dagens värld finns det också ett tydligt behov av yrkeskunskaper i engelska. Det gläder mig att utbildningsanordnarna är redo att utveckla utbildningen i takt med att världen förändras. Samtidigt bör man beakta de studerandes kunskaper i de inhemska språken och etablering i det omgivande samhället samt se till att de får en bred behörighet för fortsatta studier, säger undervisningsminister Li Andersson.

Tillstånden att ordna examen på engelska är inte avsedda för utbildningsexport, studerandeutbyte eller liknande, utan för utbildning som riktar sig till den inhemska arbetsmarknaden. Anordnarna av yrkesutbildning kan flexibelt ordna undervisning på ett annat språk än anordnarens undervisnings- och examensspråk. Språkundervisning kan också ordnas som valfria studier för att hjälpa de studerande skaffa sig de språkkunskaper som behövs i arbetslivet.

Undervisnings- och kulturministeriet har under 2021–2022 beviljat olika utbildningsanordnare sammanlagt 21 rättigheter att ordna examensutbildning på engelska. Från början av år 2023 har 23 utbildningsanordnare rätt att ordna 61 examina på engelska. Detta innebär att utbudet av utbildning på engelska utökas med 50 procent.

Mer information: Petri Lempinen, överdirektör, tfn 02953 30180

Li Andersson Utbildning Yrkesutbildning