Hyppää sisältöön

Englanninkielinen ammatillisen koulutuksen tarjonta laajenee vuoden 2023 alusta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2022 13.44
Tiedote

Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt 13 uutta oikeutta englanninkieliseen ammatilliseen tutkintokoulutukseen yhteensä kahdeksalle koulutuksen järjestäjälle 1.1.2023 alkaen. Päätöksen myötä englanninkielinen koulutus laajenee erityisesti puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla, majoitus-, ravintola- ja catering-alalla, matkailualalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä kone- ja tuotantotekniikassa. Joukossa on neljä koulutuksen järjestäjää, jotka saavat ensimmäiset englanninkieliset tutkinnon järjestämisoikeutensa.

Useilla aloilla on tällä hetkellä työvoimapulaa, johon on tarpeen vastata myös englanninkielisellä ammatillisella koulutuksella.  Samalla englanninkielisellä tutkintokoulutuksella parannetaan erityisesti vieraskielisen väestön koulutusmahdollisuuksia työllistymisen edesauttamiseksi. Tavoitteena on myös vahvistaa alueiden elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. 

Ensimmäisen englanninkielisen tutkinnon järjestämisoikeutensa yhteen tai useampaan tutkintoon sai neljä koulutuksen järjestäjää: Etelä-Savon Koulutus Oy, Turun Aikuiskoulutussäätiö sr, Turun kaupunki ja Saamelaisalueen koulutuskeskus. Tämän lisäksi englanninkielinen koulutustarjonta laajenee neljällä koulutuksen järjestäjällä, jotka ovat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Tampereen kaupunki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Vaasan kaupunki.

Vieraskielisen tutkintokielen järjestämisoikeuden edellytyksenä on, että koulutuksen järjestäjä huolehtii opiskelijoiden riittävästä suomen ja ruotsin kielen taidon kehittymisestä, vahvistamisesta ja saavuttamisesta osana englanninkielistä tutkintokoulutusta. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa siten, että myös työelämä on osaltaan sitoutunut koulutukseen varmistaakseen osaavan työvoiman saatavuutta. Alan pitovoiman kehittäminen edellyttää lisäksi vieraskielisten opiskelijoiden kieli- ja kulttuuriosaamisen, kotoutumisen ja työllistymisen edellytysten varmistamista sekä muiden po. koulutuksen tavoitetta eri tavoin tukevien tekijöiden huomioon ottamista.

- On tärkeää, että opiskelijat saavat osaamista, jolla työelämässä pärjää. Nykymaailmassa on selvä tarve myös englanninkieliselle ammattiosaamiselle. Olen iloinen, että koulutuksen järjestäjät ovat valmiina kehittämään koulutusta maailman muuttuessa. Samalla on syytä huomioida opiskelijoiden kotimaisten kielten osaaminen, kiinnittyminen ympäröivään yhteiskuntaan ja laajan jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Englanninkieliset luvat eivät ole tarkoitettu koulutusvientiin, opiskelijavaihtoon tms., vaan kotimaisille työmarkkinoille tähtäävään koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat järjestää joustavasti opetusta muullakin kuin järjestäjän opetus- ja tutkintokielillä. Myös valinnaisina opintoina voidaan järjestää opiskelijoille kielikoulutusta työelämässä tarvittavan kielitaidon edesauttamiseksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuosina 2021-2022 myöntänyt yhteensä 21 oikeutta englanninkieliseen tutkintokoulutukseen eri koulutuksen järjestäjille. Vuoden 2023 alusta lukien 23 koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää 61 tutkintoa englanninkielellä. Tämä tarkoittaa 50 prosentin laajentumista englanninkielisen koulutuksen tarjonnassa. 

Lisätietoja: ylijohtaja Petri Lempinen, puh. 02953 30180

Ammatillinen koulutus Koulutus Li Andersson