Hyppää sisältöön

Päivitetyt suositukset varhaiskasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen koronaepidemian ehkäisemiseksi

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 11.28
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet kahta koronaepidemian ehkäisyä koskevaa suositusta. Toinen suositus koskee varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjiä ja toinen lukio- ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön sekä aikuisten perusopetuksen järjestäjiä ja ammattikorkeakouluja sekä yliopistoja.

Suositukset on uusittu heikentyneen epidemiatilanteen ja tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamisen vuoksi. Tartuntatautilain väliaikaisten säännösten jatkaminen 30.6.2022 saakka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Uudet suositukset korvaavat lokakuussa annetut vastaavat suositukset.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen suosituksia tiukennetaan

Tiukentuvat suositukset ovat olleet käytössä varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa jo aiemmin koronaepidemian aikana.

OKM ja THL suosittelevat, että varhaiskasvatus järjestettäisiin niin, ettei lapsiryhmiä sekoiteta tai yhdistetä. Myös henkilöstön tulisi toimia saman ryhmän kanssa. 

Myös alakouluissa opetusryhmät tulisi pitää erillään koko koulupäivän. Valinnaisissa aineissa opetusryhmä voisi vaihtua, jos opetusta ei voida muuten toteuttaa. Jos opetusryhmien erillään pitäminen esimerkiksi yläkouluissa on mahdotonta, opetusta suositellaan porrastettavaksi ja väljyyteen ja hygieniaan tulee panostaa.

Isoja yhteistilaisuuksia ei tulisi järjestää, jos väljyyttä ja riittävää hygieniaa ei voida varmistaa. Jos päiväkotien tai koulujen juhliin osallistuu muita kuin henkilökuntaa ja lapsia tai oppilaita, ne tulkitaan yleisötilaisuuksiksi, joissa tulee noudattaa paikallisia ja alueellisia määräyksiä. Päiväkotien ja koulujen opetustoimintaan ja muuhun lakisääteiseen toimintaan ei lähtökohtaisesti sovelleta yleisiä kokoontumisrajoituksia. 

Muiden kuin lasten sekä henkilökunnan oleskelua koulun tai päiväkodin alueella tulisi välttää samoin kuin henkilökunnan fyysisiä kokoontumisia. OKM ja THL suosittelevat myös, ettei henkilökunta siirtyisi toimipaikasta toiseen.

Päivityksiä toisen asteen, korkeakoulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen suositukseen 

Toista astetta, korkeakoulutusta, vapaata sivistystyötä ja aikuisten perusopetusta koskeva suositus on päivitetty tartuntatautilain väliaikaisten säännösten jatkon mukaiseksi. 

Päivitetyssä suosituksessa suositellaan etäyhteyksien hyödyntämistä, jos opetusta järjestetään suurelle joukolle. 

Muita aiemmista suosituksista tuttuja toimia ovat ravintoloiden ja ruokailutilojen porrastettu käyttö ja suositus noudattaa riittävää väljyyttä tartuntatautilain edellyttämällä tavalla. Opiskelijat voivat asua asuntoloissa jaetuissa huoneissa mutta oppilaitosten on pidettävä kirjaa majoittuvista henkilöistä tartunnanjäljityksen mahdollistamiseksi. 

Suositukset maskin käytöstä voivat vaihdella alueellisesti

Kasvomaskien käytön osalta alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat epidemiatilanne huomioiden antaa omia kansallista maskisuositusta täydentäviä suosituksia. Alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat esimerkiksi suositella kasvomaskien ikärajan laskemisesta. 

Toisella asteella, korkeakoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja aikuisten perusopetuksessa myös opetuksen ja koulutuksen järjestäjät voivat antaa omia opetus- ja tenttitiloja koskevia maskisuosituksiaan.  Tarkemmat suositukset maskin käytöstä oppilaitoksissa voivat siksi vaihdella.

Suositusten tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen turvallista järjestämistä ja tilojen turvallista käyttöä koronaepidemian aikana. Suosituksia noudattamalla voidaan estää tartuntoja ja vähentää altistumisia.

OKM THL suositus - toinen aste ja korkeakoulut 22.12.2021

OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 22.12.2021

Lisätietoja: 

  • ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen p. 0295 330 258  (varhaiskasvatus, perusopetus ja vapaa sivistystyö)
  • opetusneuvos Heli Nederström, p. 0295 330 122  (varhaiskasvatus, perusopetus ja vapaa sivistystyö)
  • hallitusneuvos Sami Aalto, p. 0295 330 082 (lukiot ja ammatillinen koulutus) 
  • hallitusneuvos Laura Hansén, p. 0295330098 (korkeakoulut)
Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Tiede Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus