Hoppa till innehåll

Universiteten kapitaliseras med 67 miljoner euro i medfinansiering

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2022 13.15
Pressmeddelande

Under de senaste två åren har universiteten samlat in över 70 miljoner euro i privata penningdonationer som berättigar till statlig medfinansiering. Vid sitt sammanträde den 3 november fastställde statsrådet det donationsbelopp som berättigar till medfinansiering och anvisade medfinansieringen till universiteten. Medfinansieringen till universiteten uppgår till sammanlagt 67 miljoner euro.

Genom kapitaliseringen av universiteten stärks universitetens ekonomi och självständiga verksamhetsmöjligheter samt stöds den strategiska ledningen. Medfinansieringen har också uppmuntrat universiteten att utveckla sin egen medelsanskaffning, som har kommit att bli en professionellt genomförd del av deras löpande verksamhet.

De kapitaliseringsposter som staten anvisar universiteten bokförs som de offentligrättsliga universitetens grundkapital och som stiftelseuniversitetens stiftelsekapital som ska förvaltas varaktigt. Universiteten får endast använda avkastningen av detta kapital för sin verksamhet. Universiteten uppskattas årligen få närmare sju miljoner euro för att stärka sina grundläggande uppgifter, om avkastningen från donationerna och medfinansieringen i genomsnitt uppgår till fem procent.

Kapitaliseringen baserade sig på ett beslut av Jubileumsfonden för Finlands självständighet om en engångssatsning på 100 miljoner euro till universiteten. Investeringen i den första fasen av kapitaliseringen, dvs. 33 miljoner euro år 2020, fördelades mellan alla universitet på basis av indikatorerna för forskningens genomslag. Den andra fasen på 67 miljoner euro som nu genomförs baseras på en fördelning av medfinansieringen i förhållande till det privata kapital som berättigar till statlig medfinansiering som universiteten samlat in.

Fördelning av statens medfinansiering per universitet

Universitet Statlig medfinansiering, euro
Helsingfors universitet 10 977 000
Aalto-universitetet 
(Aalto-högskolestiftelsen sr)
7 065 000
Åbo Akademi 6 141 000
Svenska handelshögskolan 6 273 000
Uleåborgs universitet 4 990 000
Åbo universitet 5 059 000
Östra Finlands universitet 3 612 000
Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT 4 469 000
Konstuniversitetet 3 378 000
Tammerfors universitet
(Tammerfors högskolestiftelse sr)
4 310 000
Vasa universitet 2 366 000
Jyväskylä universitet 6 899 000
Lapplands universitet 1 461 000
Sammanlagt 67 000 000

Universiteten samlade in medel från över 1 500 donatorer

Mellan den 15 juni 2020 och den 30 juni 2022 samlade universiteten in privata penningdonationer till ett belopp av sammanlagt 70,19 miljoner euro. Universiteten fick 40 donationer på minst 500 000 euro och 198 donationer på minst 100 000 euro. Det fanns totalt mer än 1 500 donatorer.

Donatorerna riktade cirka 90 procent av donationsbeloppen till ett visst utbildningsområde eller till ett universitet inom ett visst utbildningsområde. En betydande del av donationerna riktades till det tekniska, ekonomiska, medicinska och farmaceutiska, naturvetenskapliga, pedagogiska och humanistiska utbildningsområdet.

Statsrådets beslut

Mer information: Jorma Karhu, undervisningsråd, tfn 0295 330 139