Hyppää sisältöön

Yliopistoja pääomitetaan 67 miljoonan euron vastinrahalla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2022 13.15
Tiedote

Yliopistot keräsivät kahden vuoden aikana yli 70 miljoonaa euroa valtion vastinrahoitukseen oikeuttavia yksityisiä rahalahjoituksia. Valtioneuvosto vahvisti istunnossaan 3. marraskuuta vastinrahoitukseen oikeuttavan lahjoitusten määrän ja kohdensi vastinrahoituksen yliopistoille. Yliopistojen vastinrahoitus on yhteensä 67 miljoonaa euroa.

Yliopistojen pääomittamisella vahvistetaan yliopistojen taloutta ja itsenäisiä toimintamahdollisuuksia sekä tuetaan strategista johtamista. Vastinrahoitus on myös kannustanut yliopistoja kehittämään varainhankintaansa, josta on muodostunut ammattimaisesti toteutettu osa yliopistojen jatkuvaa toimintaa.

Valtion yliopistoille osoittamat pääomittamiserät kirjataan julkisoikeudellisten yliopistojen peruspääomaan ja säätiöyliopistojen pysyvästi säilytettävään säätiöpääomaan. Yliopistot voivat käyttää toimintaansa ainoastaan näiden pääomien tuottoja. Yliopistojen arvioidaan saavan vuosittain lähes seitsemän miljoonaa euroa perustehtävien vahvistamiseen, jos lahjoituksista ja vastinrahoituksesta saatu tuotto on keskimäärin viisi prosenttia.

Pääomittaminen perustui Suomen itsenäisyyden juhlarahaston päätökseen 100 miljoonan euron kertapanostuksesta yliopistoille. Pääomittamisen ensimmäisen vaiheen investointi, 33 miljoonaa euroa vuonna 2020, jaettiin kaikille yliopistoille tutkimuksen vaikuttavuuden indikaattoreiden perusteella. Nyt toteutettu 67 miljoonan euron toinen vaihe perustui vastinrahoituksen kohdentamiseen suhteessa yliopistojen keräämään valtion vastinrahaan oikeuttaneeseen yksityiseen pääomaan.

Valtion vastinrahoituksen jakautuminen yliopistoittain

Yliopisto Valtion vastinrahoitus, euroa
Helsingin yliopisto 10 977 000
Aalto-yliopisto 
(Aalto-korkeakoulusäätiö sr)
7 065 000
Åbo Akademi 6 141 000
Svenska handelshögskolan 6 273 000
Oulun yliopisto 4 990 000
Turun yliopisto 5 059 000
Itä-Suomen yliopisto 3 612 000
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 4 469 000
Taideyliopisto 3 378 000
Tampereen yliopisto 
(Tampereen korkeakoulusäätiö sr)
4 310 000
Vaasan yliopisto 2 366 000
Jyväskylän yliopisto 6 899 000
Lapin yliopisto 1 461 000
Yhteensä 67 000 000

Yliopistot keräsivät varoja yli 1 500 lahjoittajalta

Yliopistot hankkivat yksityisiä rahalahjoituksia 15.6.2020–30.6.2022 välisenä aikana yhteensä 70,19 miljoonaa euroa. Yliopistot saivat 40 vähintään 500 000 euron lahjoitusta ja vähintään 100 000 euroa lahjoittaneita oli 198. Lahjoittajia oli yhteensä yli 1 500.

Lahjoittajat kohdensivat jollekin koulutusalalle tai yhden koulutusalan yliopistolle noin 90 prosenttia lahjoitusten euromäärästä. Lahjoituksista merkittävä osa kohdentui tekniikan, kauppatieteen, lääketieteiden ja farmasian, luonnontieteiden, kasvatustieteen ja humanistiselle koulutusalalle.

Valtioneuvoston päätökset

Lisätietoja: opetusneuvos Jorma Karhu, p. 0295 330 139