Hyppää sisältöön

Yliopistoille lisärahoitus tuhannen uuden tohtorin kouluttamiseen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 7.2.2024 10.00
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa yliopistoille yhteensä 255 miljoonaa euroa tohtorikoulutuksen uusien käytänteiden pilotointiin vuosina 2024–2027. Lisärahoitus suunnataan 1 000 väitöskirjatutkijalle, jotka otetaan yliopistoihin määräaikaisiin, kolmen vuoden työsuhteisiin suorittamaan tohtorin tutkintoa.

– Suomi tarvitsee yhä enemmän huippuosaajia, tutkijan koulutuksen saanutta työvoimaa. Uuden tohtoripilotin avulla parannamme kansainvälistä kilpailukykyämme ja luomme edellytyksiä tutkittuun tietoon pohjautuville innovaatioille. Olen erittäin iloinen hakemusten korkeasta tasosta, tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala toteaa.

Määrärahalla toteutetaan 15 tutkimusalakohtaista tohtorikoulutuksen pilottia. Niistä yhdeksän on lippulaiva-alojen ja kuusi vapaasti valittujen alojen pilotteja. Väitöskirjatutkijoista 800 kohdistuu lippulaiva-aloille ja 200 muille aloille. Alakohtaisten pilottien toteutuksesta vastaavat yliopistojen suunnittelemat konsortiot. Laajassa yhteistyössä on mukana myös tutkimuslaitoksia ja yrityksiä.

– Emme kouluta tohtoreita vain yliopistojen palvelukseen. Tavoitteena on, että yhä useampi tohtori työskentelee jatkossa myös yksityisellä sektorilla, yrityksissä. Muualla Euroopassa tohtoreiden osaamista hyödynnetään Suomea laajemmin. Olemme takamatkalla ja hukkaamme potentiaalia, Multala jatkaa.

Pilotteja rahoitetaan laajasti eri aloilla ja alueellisesti kattavasti. Nyt rahoitetaan tohtorikoulusta muun muassa syöpälääketieteen, tekoälyn ja sosiaalipalveluiden aloilla. Pilottihankkeiden joukossa on muun muassa Suomen lippulaiva-aloihin lukeutuva koulutusalan tohtorikoulutuspilotti, jonka 78 väitöskirjatutkijaa jakautuvat yhdeksään yliopistoon ja jonka konsortiossa on mukana yhteensä 31 julkista ja yksityistä tahoa.

Vapaasti haettavien alojen haussa suurin rahoitettava alakohtainen pilotti on ohjelmistotuotannon tohtorikoulutuspilotti, jossa aloittavat 49 väitöskirjatutkijaa sijoittuvat konsortion yhdeksään eri yliopistoon.

Pilotit valittiin Suomen Akatemian toteuttaman kansainvälisen arvioinnin perusteella. Hakijat voivat lukea arviointipaneelin antaman lausunnon Suomen Akatemian verkkoasioinnissa.

Tohtorikoulutusta kehitetään piloteissa

Pilotissa yliopistot tekevät yhteistyötä tohtorikoulutuksen kehittämiseksi ja käytäntöjen uudistamiseksi. Pilotilla tavoitellaan tohtorikoulutettujen liikkuvuuden lisäämistä yliopistojen, yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden välillä. Tavoitteena on myös ohjauksen kehittäminen ja tohtoreiden työllistymisen edistäminen yhteiskunnan eri sektoreille.

Ensimmäiset väitöskirjatutkijat aloittavat alakohtaisissa piloteissa elokuussa 2024. Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa tohtorikoulutuksen pilotoinnille seurantaryhmän ja tutkimuksellisen arviointihankkeen.

Tohtorikoulutuspilotti on osa tutkimus- ja kehittämisrahoituksen lisäystä, jolla tavoitellaan T&K-toiminnan rahoituksen nostamista neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Pilotti lisää tohtorikoulutettavien määrää yliopistoissa tämänhetkisen tohtorikoulutuksen päälle. Parlamentaarinen TKI-työryhmä on todennut loppuraportissaan 2022, että T&K-työhön siirtyviä tohtoreita tarvittaisiin 2024–2030 vuosittain yli 2 000. Vuonna 2022 tohtorintutkinnon Suomessa suoritti 1 623 henkilöä.

Lisätietoja:

  • Ylijohtaja Sirkku Linna, p. 0295 330 515
  • Erityisavustaja Emmi Venäläinen, p. 050 453 2773
  • Opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, p. 0295 330 247
  • Opetusneuvos Saara Vihko, p. 0295 330 005
Kasvun kaava Korkeakoulutus ja tiede