Hoppa till innehåll

Ungdomssektorn får understöd för att täcka de kostnader som föranleds av coronaepidemin

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2020 9.45 | Publicerad på svenska 4.5.2020 kl. 13.33
Pressmeddelande

Coronaepidemin har försvårat verksamhetsförutsättningarna för organisationer och ungdomscentraler på ungdomsområdet. På grund av nedstängningarna förlorar de intäkter för olika evenemang, samtidigt som de fasta kostnaderna hålls på samma nivå som förut. Undervisnings- och kulturministeriet vill lindra konsekvenserna av de ekonomiska förluster som undantagstillståndet ger upphov till och därmed medverka till att verksamheten för unga inte äventyras.

Ministeriet öppnar en ansökan om understöd för organisationer och ungdomscentraler på ungdomsområdet. Ansökningstiden börjar den 30 april och slutar den 18 maj för ungdomscentralerna, men först den 22 maj för ungdomsorganisationernas del. Ministeriet har reserverat sammanlagt 2,5 miljoner euro för ändamålet, varav 1,5 miljoner euro delas ut till ungdomscentralerna och en miljon euro till ungdomsorganisationerna.

Anslagen delas ut i två omgångar och ges som statsunderstöd. Ansökan kan göras av organisationer och ungdomscentraler på ungdomsområdet som har godkänts som berättigade till statsbidrag. Understödet beviljas för kostnader som uppstått 1.3–31.5 på grund av de begränsningar som införts oh som man inte har kunnat täcka med andra inkomster.

Verksamhetsförutsättningarna för ungdomsverkstäder har också försvårats. Via regionförvaltningsverken anvisas 1,5 miljoner euro för ungdomscentralerna för verkstadsverksamhet för unga för att kunna erbjuda unga coachning och stöd också under rådande undantagsförhållanden.

Specialunderstöd till statsbidragsberättigade ungdomscentraler på grund av coronavirusepidemin

Utlysning av understöd specialunderstöd för verkstäder för unga i coronavirusläget

Specialunderstöd till statsbidragsberättigade riksomfattande organisationer på ungdomsområdet på grund av coronavirusepidemin

Ytterligare information:

Specialplanerare Mikko Cortés Téllez, tfn 0295 330 080 (organisationer på ungdomsområdet)
Överinspektör Marja N. Pulkkinen, tfn 0295 330 113 (ungdomscentraler)
Överinspektör Merja Hilpinen, tfn 0295 330 418 (verkstäder för unga)