Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till högskolorna för att öka antalet studieplatser i östra Finland och stärka forskningsinfrastrukturerna

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser specialunderstöd till yrkeshögskolor och universitet för att öka antalet studieplatser i östra Finland och stärka forskningsinfrastrukturerna. Bakgrunden är behovet av att stärka livskraften i östra Finland, särskilt på grund av att gränsen stängts efter Rysslands invasion av Ukraina samt de strukturella utmaningarna i regionen, såsom sysselsättningsläget, den åldrande befolkningen och bristen på investeringar.

Den verksamhet som finansieras ska bedrivas inom åtminstone ett av följande landskap: Södra Karelen, Norra Karelen, Kymmenedalen, Södra Savolax, Norra Savolax och Kajanaland.

Ansökningstiden börjar 28.11.2022 och slutar 16.1.2022 kl 16.15. Målet är att besluten om fördelningen av nya nybörjarplatser och finansieringen av forskningsinfrastrukturerna fattas i februari 2023. 

För understöden kan användas sammanlagt högst 10 miljoner euro, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet i budgeten för 2023. Av finansieringen riktas högst 6 miljoner euro till nya nybörjarplatser och högst 4 miljoner euro till stärkande av forskningsinfrastrukturerna. 

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Vid genomförandet av utbildningar och projekt gällande forskningsinfrastruktur som får finansiering tillämpas universitetslagen (558/2009) och yrkeshögskolelagen (932/2014).

Högskoleutbildning och forskning Utbildning

Ytterligare information

Lisäaloituspaikat: 
Undervisningsråd Maija Innola +358 295 330 120
Undervisningsråd Päivi Bosquet +358 295 330 375

Tutkimusinfrastruktuurit:
Undervisningsråd Riina Vuorento +358 295 330 363
Undervisningsråd Petteri Kauppinen +358 295 330 147

e-postadress: [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta:
[email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd .