Hoppa till innehåll

Understöd för att förbättra förutsättningarna för fysisk aktivitet på daghemsgårdar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2023 10.47
Nyhet

Ett understöd för att förbättra förutsättningarna för fysisk aktivitet och för att anlägga mer naturlika lekmiljöer på daghemsgårdar kommer snart att lediganslås. Det är fråga om ett engångsstöd som endast beviljas 2023. Ansökningstiden börjar 15.9.2023.

Genom att förbättra förutsättningarna för fysisk aktivitet på daghemsgårdarna uppmuntras barnen till en rörlig livsstil redan i en tidig ålder. En naturlik daghemsgård främjar barnens fysiska aktivitet, immunbalans och kreativa lekar. Både vuxna och barn trivs bättre på en daghemsgård med biologisk mångfald, de orkar bättre och är på bättre humör.

Understödet beviljas kommuner eller samkommuner eller sammanslutningar där en kommun eller samkommun har bestämmanderätten. Understödet beviljas för projekt där byggandet inleds senast 2024. 

Det  står en miljon euro till förfogande för stödet. Understöd kan beviljas för projekt vars kostnadsberäkning uppgår till högst 100 000 euro. Statsunderstöd beviljas inte utan särskilda kommunalekonomiska grunder för projekt vars kostnader understiger 20 000 euro. Understödsbesluten fattas vid regionförvaltningsverken.

Ansökan om understöd görs via regionförvaltningens e-tjänst.

Närmare information om undervisnings- och kulturministeriets utlysning.