Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp ska förbättra möjligheterna inom kontinuerligt lärande

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2019 15.20 | Publicerad på svenska 11.2.2019 kl. 15.43
Pressmeddelande

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen tillsätter en arbetsgrupp för att förnya det kontinuerliga lärandet. Arbetsgruppens uppgift är att komma med ett förslag till verksamhetsmodell som på ett förebyggande sätt möter behovet av omskolning och kompletterande utbildning i anslutning till den teknologiska utvecklingen och förändringar i arbetslivet.

Därutöver har arbetsgruppen som uppgift att föreslå åtgärder med vilka men stärker de ekonomiska drivfjädrarna för studier i ett tidigt skede av arbetslivet samt för att planenligt öka kompetensutvecklingen i ett tidigt skede av karriären. Man ska också föreslå hur man på ett bättre sätt kan samordna arbete och studier och hur utbildningsresurserna kan riktas på ett ändamålsenligt sätt.

- Den teknologiska utvecklingen förändrar arbetslivet och kompetensbehovet. Många yrken och arbetsuppgifter förändras. En del av arbetsuppgifterna försvinner och nya uppgifter uppkommer. Samtidigt föds nya arbetssätt. Vi sår inför stora förändringar, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

- Lärande i ett tidigt skede av karriären måste utvecklas med tanke på olika livsskeden, olika arbetsförhållanden och  olika utbildningsbehov. I framtiden behöver vi allt mer kompetens. Vi måste se till att alla har en stark allmänbildning och basfärdigheter samt möjligheter till fortsatt lärande. Vi behöver en branschövergripande syn på vilka åtgärder som krävs, säger undervisningsministern.

Ordförande för arbetsgruppen är planeringschef Kirsi Heinivirta vid undervisnings- och kulturministeriet.

Arbetsgruppens arbete leds av en styrgrupp. Ordförande för styrgruppen är kanslichef Anita Lehikoinen vid undervisnings- och kulturministeriet. Medlemmar i styrgruppen är kanslichef Jari Gustafsson, statssekreterare Martti Hetemäki och kanslichef Päivi Sillanaukee.

Arbetsgruppen bereder ett förslag till vägkarta över hur åtgärderna ska framskrida och till vilka åtgärder man omedelbart bör vidta senast den 30 april 2019. Arbetsgruppens verksamhetsperiod tar slut den 31 december 2019.

Information om arbetsgruppen samt medlemmar hittar du i statsrådets projektregister (på finska)

Upplysningar:

Planeringschef Kirsi Heinivirta, tfn 0295 330 136

undervisningsministerns specialmedarbetare Emmi Venäläinen, tfn 0295 330 026

Sanni Grahn-Laasonen Utbildning